Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała nr 71/678/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 18 sierpnia 2016r.

w sprawie: wskazania trzech przedstawicieli organu prowadzącego, w tym przewodniczącego, do Komisji Konkursowej, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mragowie

24 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Uchwała nr 71/678/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 18 sierpnia 2016r.

Uchwała nr 71/679/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 18 sierpnia 2016r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko  dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mrągowie.

24 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Uchwała nr 71/679/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 18 sierpnia 2016r.

Uchwała nr 71/680/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 18 sierpnia 2016r.

w sprawie: wskazania trzech przedstawicieli organu prowadzącego, w tym przewodniczącego, do Komisji Konkursowej, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mragowie

24 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Uchwała nr 71/680/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 18 sierpnia 2016r.

Uchwała nr 71/681/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 18 sierpnia 2016r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko  dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie

24 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Uchwała nr 71/681/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 18 sierpnia 2016r.

Uchwała nr 71/682/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 18 sierpnia 2016r.

w sprawie: przyznania godzin nauczania indywidualnego dla uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie

24 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Uchwała nr 71/682/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 18 sierpnia 2016r.

Uchwała nr 71/683/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 18 sierpnia 2016r.

w sprawie: nieodpłatnego udostępnienia auli w budynku Zespołu Szkół Zawodowych dla Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

24 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Uchwała nr 71/683/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 18 sierpnia 2016r.