Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała nr 99/981/2017 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06 lutego 2017r.

w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie obniżenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Pani Małgorzacie Zielińskiej, nauczycielowi I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie

24 lutego 2017
Czytaj więcej o: Uchwała nr 99/981/2017 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06 lutego 2017r.

Uchwała nr 99/980/2017 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06 lutego 2017r.

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie oświadczenia w sprawie zobowiązania do zapewnienia współfinansowania projektu i zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego,tj. środków własnych Wnioskodawcy Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. i/lub innych środków finansowych w celu pełnego zbilansowania całkowitych (kwalifikowanych i niekwalifikowanych) kosztów realizacji przedsięwzięcia do wniosku o dofinansowanie nr: POIS.09.01.00-00-0050/16 na realizację projektu pt. Budowa lądowiska i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o. w obszarze działania Powiatu Mrągowskiego, w ramach konkursu nr 9.1/1/2015 na ogólna kwotę 239 867,90zł.

24 lutego 2017
Czytaj więcej o: Uchwała nr 99/980/2017 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06 lutego 2017r.

Uchwała nr 99/979/2017 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06 lutego 2017r.

w sprawie: organizacji pracy w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie w roku szkolnym 2016/2017

24 lutego 2017
Czytaj więcej o: Uchwała nr 99/979/2017 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06 lutego 2017r.

Uchwała nr 99/978/2017 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06 lutego 2017r.

w sprawie: wyrażenia zgody na używanie przez Fundację Togatus Pro Bono herbu Powiatu Mrągowskiego

24 lutego 2017
Czytaj więcej o: Uchwała nr 99/978/2017 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06 lutego 2017r.

Uchwała nr 99/977/2017 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06 lutego 2017r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Mrągowie

24 lutego 2017
Czytaj więcej o: Uchwała nr 99/977/2017 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06 lutego 2017r.

Sprzedaż z wolnej ręki samochodu osobowego

Mrągowo, 23 lutego 2017

 Nasz znak: KM.7135.2.2016.KD

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tekst jednolity z 2016 r. (Dz. U. poz. 599) Starosta Mrągowski podaje do publicznej wiadomości, że do dnia 1 marca 2017 r. do godz. 9:00 (termin składania ofert) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie jest ogłoszona sprzedaż z wolnej ręki samochodu osobowego usuniętego z terenu Powiatu Mrągowskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity z 2017 r. (Dz. U. poz. 128) stanowiącego własność Powiatu Mrągowskiego.

23 lutego 2017
Czytaj więcej o: Sprzedaż z wolnej ręki samochodu osobowego