Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała nr 69/661/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 25 lipca 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia diagnozy Mrągowskiego Centrum Kształcenia w Mrągowie, obejmującej działania i udział Mrągowskiego Centrum Kształcenia w ,Mrągowie w projektach współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

28 lipca 2016
Czytaj więcej o: Uchwała nr 69/661/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 25 lipca 2016r.

Uchwała nr 69/662/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 25 lipca 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie, obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie w projektach współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.  

28 lipca 2016
Czytaj więcej o: Uchwała nr 69/662/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 25 lipca 2016r.

Uchwała nr 69/663/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 25 lipca 2016r.

w sprawie: współpracy Powiatu Mrągowskiego z NuMedia Elżbieta Jażdżewska w zakresie wspólnej realizacji projektu.

28 lipca 2016
Czytaj więcej o: Uchwała nr 69/663/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 25 lipca 2016r.

Uchwała nr 69/664/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 25 lipca 2016r.

w sprawie: współpracy Powiatu Mrągowskiego z SYNTEA SA w zakresie wspólnej realizacji projektu.  

28 lipca 2016
Czytaj więcej o: Uchwała nr 69/664/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 25 lipca 2016r.

Uchwała nr 68/643/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 20 lipca 2016r.

w sprawie: zmiany w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, polegającej na wprowadzeniu w §6050 realizacji zadania, pn. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1775N w m. Zełwągi

26 lipca 2016
Czytaj więcej o: Uchwała nr 68/643/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 20 lipca 2016r.

Uchwała nr 68/644/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 20 lipca 2016r.

w sprawie: wyrażenia opinii, dot. pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 163352 N działka nr 517/1 obręb Radostowo, gmina Jeziorany dotychczasowej kategorii gminnej i zaliczenia przedmiotowego odcinka do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia nowego przebiegu drogi powiatowej nr 1477N.

26 lipca 2016
Czytaj więcej o: Uchwała nr 68/644/2016 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 20 lipca 2016r.