Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2022-12-02 ( Imieniny: Balbiny, Ksawerego)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr 221/1592/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 21.09.2022 r.

Uchwała nr 221/1592/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 21.09.2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie powiatu mrągowskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 257 pkt 3) oraz art. 222 pkt 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:


§ 1.
Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2022 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LI/227/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


§ 2.
Zmiana dotyczy przeniesienia pomiędzy paragrafami, poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 151 335,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 151 335,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 10 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie o kwotę 10 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie o kwotę 4 386,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie o kwotę 4 386,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 17 145,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie o kwotę 17 145,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostek.


§ 3.

 1. Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:
  1) dochody – 66 909 057,95 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 65 611 741,95 zł
  - dochody majątkowe – 1 297 316,00 zł
  2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
  wydatki – 76 547 663,95 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 66 167 354,95 zł
  - wydatki majątkowe – 10 380 309,00 zł
 2. Deficyt budżetu wynosi 9.638.606,00 zł.
 3. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.
 4. Przychody budżetu powiatu w kwocie 13.238.606,00 zł, w tym:
  1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 175 735,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 647 258,00 zł,
  2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 415 613 zł,
 5. Rozchody budżetu powiatu w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:
  1) spłata rat kredytów bankowych w kwocie 2 600 000,00 zł
  2) wykup papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 221/1592/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.09.2022 r. (PDF, 58KB)

Załączniki w formie elektronicznej

pdfZałącznik nr 1  (PDF, 98 KB)

pdfZałącznik nr 2  (PDF, 51 KB)

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-23 12:53przez:
Opublikowano:2022-09-23 12:53przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Odwiedziny:52

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo