Obwieszczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lutego 2018

Mrągowo, dnia 09 lutego 2018 roku

AB. 6740.10.6.2017.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2015.2031 z późn. zm.),

 

S T A R O S T A   M R Ą G O W S K I

 

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta Mikołajki, reprezentującego Gminę Mikołajki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 171006N Prawdowo – Stare Sady – Jora Wielka od km 6+788 do km 7+402 w zakresie wykonania ścieżki rowerowej.

Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach: nr ewid. 339/1, 339/2, 339/3, 340, 343/4, 358 obręb 7 Jora Wielka, gmina Mikołajki.

Na działce nr ewid. 319 obr. Jora Wielka przewiduje się remont przepustu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej nr 60A, Wydział Architektoniczno-Budowlany, pok. Nr 32-34,  w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałki w godz. 800-1600, od wtorku do piątku w godz. 730 – 1530 oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: budownictwo@powiat.mragowo.pl, w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2018-02-09
Data publikacji:2018-02-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Z up. Starosty - Stanisława Rudawska
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:592

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-02-09 13:31:36Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiObwieszczenie