XLIII SESJA RADY POWIATU W MRĄGOWIE V kadencji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z późn.zm.),

ZWOŁUJĘ

XLIII SESJĘ RADY POWIATU W MRĄGOWIE V kadencji, która odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek) o godzinie 15:30, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty Mrągowskiego o pracach Zarządu Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu powiatu na 2018 rok,
  2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piecki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej używanej w wypadkach komunikacyjnych, do ratownictwa technicznego i ekologicznego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starych Kiełbonkach, Gmina Piecki,
  3. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego - pdfprojekt uchwały (20,7 KB),
  4. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na organizację V edycji konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej Regionu Warmii i Mazur",
  5. wyłączenia Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie i rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie,
  6. wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego, Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych z Mrągowskiego Centrum Kształcenia w Mrągowie i rozwiązania Mrągowskiego Centrum Kształcenia w Mrągowie,
  7. utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 65,
  8. udzielenia pełnomocnictwa Pani Krystynie Kulik do udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę Nr XXXVIII/222/2017 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 16 października 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/244/2001 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 7 grudnia 2001 r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu oraz zasad podwyższania czynszu najmu.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Oświadczenia i wnioski radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2018-03-16
Data publikacji:2018-03-16
Wytwarzający/Odpowiadający:Przewodniczący Rady Powiatu - Jacek Kiśluk
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:459

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-03-16 12:48:45Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiXLIII SESJA RADY POWIATU W MRĄGOWIE V kadencji