Uchwała nr XIX/83/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2019

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1995r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości określonej załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Traci moc:

  1. uchwała Nr XV/105/2004 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych;
  2. uchwała Nr IX/44/2007 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/105/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych;
  3. uchwała Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/44/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych;

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr XIX/83/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r. (39,2 KB)

pdfZałącznik (35,9 KB)

Traci moc

Uchwała nr XV/105/2004 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 marca 2004 r.
Uchwała nr IX/44/2007 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 kwietnia 2007 r.
Uchwała nr III/13/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 grudnia 2018 r.

Data i miejsce publikacji:

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2019.6252 Ogłoszony: 18.12.2019 Ikona pliku pdf- PDF ogłoszony

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-12-09
Data publikacji:2019-12-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:77

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-12-19 12:31:38Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuUchwała nr XIX/83/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.
2019-12-09 14:56:12Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr XIX/83/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.