Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Starosta Mrągowski informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę

Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 427/59, obręb Tałty, gmina Mikołajki.

Starosta Mrągowski, na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725.) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 roku, na wniosek Inwestora: P4 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 o wysokości całkowitej 61,95 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilająca i kanalizacją kablową.

Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 427/59, obręb Tałty, gmina Mikołajki.

 

Autor: Wydział Architektoniczno-Budowlany

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-06-06 15:04przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Opublikowano:2024-06-06 15:05przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:174

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.