Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Uchwała nr LV/347/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r.

w sprawie : przekazania Gminie Miastu Mrągowo zadania Powiatu w zakresie prowadzenia ośrodka informacji i promocji turystycznej

Na podstawie art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1

Powierza się Gminie Miastu Mrągowo realizację zadania powiatu, w zakresie prowadzenia ośrodka informacji i promocji turystycznej na okres do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Miastem Mrągowo w sprawie przekazania zadania, określonego w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mrągowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr LV/347/2010 Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r. (50,5 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2010-11-15 00:00przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2010-11-15 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2010-11-15 14:10przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:4685

Rejestr zmian

  • [2010-11-15 14:10:33]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji