Uchwała nr 150/1433/2018 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 26 stycznia 2018r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2018

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późń. zm.), Uchwała Nr XXXIX/231/2017 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 listopada 2017r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" oraz Uchwała Nr XLI/240/2017 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2018

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1.

Podjęto decyzję w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018r:

 1. Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej itp.
  Planowana wysokość dotacji na realizację zadania: 9.000 zł.
 2. Zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji.
  Planowana wysokość dotacji na realizację zadania: 9.000 zł.
 3. Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia.
  Planowana wysokość dotacji na realizację zadania: 9.000 zł.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się – Biuro Rozwoju, Współpracy i Informacji z Zagranicą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 150/1433/2018 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 26 stycznia 2018r. (427,9 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2018-02-13
Data publikacji:2018-02-13
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:348

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-02-13 13:10:53Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 150/1433/2018 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 26 stycznia 2018r.