Uchwała nr 150/1436/2018 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 26 stycznia 2018r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2018

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania przez powiatowe jednostki organizacyjne darowizn pieniężnych i rzeczowych oraz przyjmowania do nieodpłatnego używania ruchomości

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1868, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Darowizny pieniężne z przeznaczeniem dla powiatowej jednostki organizacyjnej mogą być przyjmowane na podstawie umowy darowizny zawieranej pomiędzy Zarządem Powiatu a darczyńcę.

§ 2

  1. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych mogą przyjmować darowizny rzeczowe o wartości do 1.000 zł. Jeżeli wartość darowizny rzeczowej przekracza kwotę 1.000 zł jej przyjęcie wymaga zgody Zarządu Powiatu.
  2. Przyjmowane darowizny rzeczowe jednostka wycenia wartościowo i ewidencjonuje w swoich księgach rachunkowych.
  3. Przyjmowanie darowizn rzeczowych o wartości powyżej 1.000 zł może następować jedynie w trybie zawarcia na piśmie umowy darowizny pomiędzy kierownikiem jednostki organizacyjnej a darczyńcą .
  4. Projekt umowy winien być przedłożony Zarządowi Powiatu do akceptacji.

§ 3

  1. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych mogą przyjmować do nieodpłatnego używania rzeczy ruchome o wartości do 1.000 zł. Jeżeli wartość rzeczy ruchomej przekracza kwotę 1.000 zł jej przyjęcie wymaga zgody Zarządu Powiatu.
  2. Przyjęcie rzeczy do nieodpłatnego używania o wartości powyżej 1.000 zł może następować jedynie w trybie zawarcia na piśmie umowy użyczenia pomiędzy kierownikiem jednostki organizacyjnej a przekazującym.
  3. Projekt umowy winien być przedłożony Zarządowi Powiatu do akceptacji.

§ 4

Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych obowiązani są do przekazywania do Starostwa Powiatowego informacji o przyjętych darowiznach rzeczowych do 10 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału za okres kwartału.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 150/1436/2018 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 26 stycznia 2018r. (35 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2018-02-13
Data publikacji:2018-02-13
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:440

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-02-13 13:24:56Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 150/1436/2018 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 26 stycznia 2018r.