Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Uchwała nr 1/3/2007 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 18 stycznia 2007r.

W sprawie: uchylenia uchwały nr 162/1499/2006 z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

Na podstawie art. 5c pkt. 2 i art. 36a ust.4a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr 162/1499/2006 z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie Barbarze Michałowskiej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Mrągowskiemu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 1/3/2007 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 18 stycznia 2007r[13,5 KB]

Uchyla

Uchwałę nr  162/1499/2006 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 01 grudnia 2006r.

Autor: Zarząd Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2007-01-23 00:00przez: Zarząd Powiatu
Opublikowano:2007-01-23 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2018-08-25 23:18przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:2774

Rejestr zmian

  • [2018-08-25 23:18:28]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
  • [2010-05-19 08:45:48]Jarosław PuszkoEdycja elementu
  • [2010-04-22 11:24:35]Jarosław PuszkoEdycja elementu
  • [2010-04-19 12:21:44]Jarosław PuszkoEdycja elementu
  • [2010-03-22 14:17:30]Jarosław PuszkoEdycja elementu
  • [2007-01-23 00:00:00]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji