Uchwała nr 35/249/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 16.07.2019r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lipca 2019

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się dla poniższych nauczycieli Komisje Egzaminacyjne w składzie:

 1. Dla pana Wojciecha Kordaczuka – nauczyciela języka niemieckiego w Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza" w Mrągowie:
  1. przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący – Marek Szmigiel,
  2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Treść została zanonimizowana
  3. dyrektor szkoły – Anna Onisiewicz,
  4. dwóch ekspertów z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
   • Treść została zanonimizowana
   • Treść została zanonimizowana
 2. Dla pani Jolanty Miklaszewicz-Nestoruk – nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie:
  1. przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący – Marek Szmigiel,
  2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Treść została zanonimizowana
  3. dyrektor szkoły – Agnieszka Pytel,
  4. dwóch ekspertów z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
   • Treść została zanonimizowana
   • Treść została zanonimizowana
 3. Dla pani Agnieszki Mosak – nauczyciela zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie:
  1. przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący – Marek Szmigiel,
  2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Treść została zanonimizowana
  3. dyrektor szkoły – Anna Gromańska,
  4. dwóch ekspertów z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
   • Treść została zanonimizowana
   • Treść została zanonimizowana

§ 2

Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r. poz. 1574).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mrągowskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa anonimizacji dokumentu: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 35/249/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 16.07.2019r. (40,9 KB)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-07-26
Data publikacji:2019-07-26
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:398

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-07-26 12:58:24Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 35/249/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 16.07.2019r.