Uchwała nr 42/287/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 28.08.2019r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2019

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za I półrocze 2019r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 511) w zw. z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869)

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zarząd Powiatu w Mrągowie przedstawia Radzie Powiatu w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za I półrocze 2019r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019r.
  2. Informację, o której mowa w § 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały (Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6 i 7 oraz część opisowa)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 42/287/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 28.08.2019r. (22,3 KB)

pdfInformacja o przebiegu realizacji budżeru powiatu mrągowskiego za I półrocze 2019r. (480,3 KB)

pdfZałącznik nr 1 (363,4 KB)

pdfZałącznik nr 2 (914 KB)

pdfZałącznik nr 3 (43,6 KB)

pdfZałącznik nr 3a (21,3 KB)

pdfZałącznik nr 4 (121,9 KB)

pdfZałącznik nr 5 (307,6 KB)

pdfZałącznik nr 6 (27,9 KB)

pdfZałącznik nr 7 (29,9 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-09-06
Data publikacji:2019-09-06
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:150

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-09-06 10:48:48Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 42/287/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 28.08.2019r.