Uchwała nr XVI/63/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 25 września 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2019

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Sorkwity na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Gminy Sorkwity.

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 511) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869), uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Udziela się Gminie Sorkwity pomocy finansowej na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Gminy Sorkwity.
  2. Wartość udzielonej pomocy określa się na kwotę 10.000 zł.

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w umowie pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Gminą Sorkwity.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr XVI/63/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 25 września 2019 r. (41,5 KB)

Utraciła moc przez

Uchwałę nr XVIII/70/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-10-09
Data publikacji:2019-10-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:169

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-10-25 13:47:28Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuUchwała nr XVI/63/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 25 września 2019 r.
2019-10-09 14:31:52Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr XVI/63/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 25 września 2019 r.