Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Uchwała nr XIX/78/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2019-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale nr IV/19/2019 z dnia 24.01.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2019-2030, wprowadza się następujące zmiany:

  1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 -2021 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr XIX/78/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r. (46,6 KB)

pdfZałącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2019-2030 (317,8 KB)

pdfZałącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 -2021 (46,8 KB)

Zmienia

Uchwałę nr IV/19/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24.01.2019r.

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-12-09 12:06przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2019-12-09 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2019-12-09 12:06przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1256

Rejestr zmian

  • [2019-12-09 12:06:39]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji