Jesteś tutaj: Start / Powiat / Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:

  • przygotowanie projektów uchwał Rady,
  • wykonywanie uchwał Rady,
  • gospodarowanie mieniem Powiatu,
  • wykonywanie budżetu Powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, z zastrzeżeniem § 66 ust. 5.

W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.