Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu.


Do jego zadań w szczególności należy :

  • przygotowanie projektów uchwał Rady,
  • wykonywanie uchwał Rady,
  • gospodarowanie mieniem Powiatu,
  • wykonywanie budżetu Powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, z zastrzeżeniem § 66 ust. 5.

W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.

Autor: Zarząd Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-30 12:28przez: Zarząd Powiatu
Opublikowano:2008-10-24 00:00przez: Administrator
Zmodyfikowano:2015-04-20 10:01przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:20826

Rejestr zmian

  • [2015-04-20 10:01:56]AdministratorEdycja informacji
  • [2008-10-24 10:37:30]AdministratorUpublicznienie informacji