Regulamin organizacyjny

Załącznik do uchwały
Rady Powiatu w Mrągowie
Nr VIII/25/2007
z dnia 28 lutego 2007 r.

 


 Spis Treści:

Rozdział I - Postanowienia ogólne.

Rozdział II - Struktura organizacyjna Starostwa.

Rozdział III - Zasady podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności w Starostwie.

Rozdział IV - Zadania i kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa.

Rozdział V - Postanowienia ogólne i zasady podpisywania pism.