Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Mrągowskiego w roku 2018 jest udzielana w punktach:

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mrągowie:
  Bursa Międzyszkolna ul. Mrongowiusza 65 B 11-700 Mrągowo

  Punkt jest czynny:
  Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mrągowie

  Poniedziałek: od godz. 10:00 do 14:00
  Wtorek: od godz. 10:00 do 14:00
  Środa od godz. 13:00 do 17:00
  Czwartek od godz. 10:00 do 14:00
  Piątek od godz. 10:00 do 14:00

  W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkt nie będzie czynny.

  Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie jest udzielana przez adwokatów i radców prawnych.

 2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mikołajkach
  Centrum Kultury „ Kłobuk" w Mikołajkach, ul. Kolejowa 6 11-730

  Punkt jest czynny:
  Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mikołajkach

  Poniedziałek: od godz. 10:00 do 14:00
  Wtorek: od godz. 10:00 do 14:00
  Środa od godz. 10:00 do 14:00
  Czwartek od godz. 10:00 do 14:00
  Piątek od godz. 10:00 do 14:00

  W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkt nie będzie czynny.

  Punkt jest prowadzony przez organizację pozarządową – Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych ul. Hanowskiego 9/42 10-274 Olsztyn, pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych i osoby wymienione w art.11. ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030).