Kierownictwo

 

Barbara Kuźmicka - Rogala

 Starosta Mrągowski

 

 

Paweł Antoni Długoborski

 Wicestarosta

 

 

Grzegorz Piotr Maksymow

 Etatowy Członek Zarządu