Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Budżet Powiatu na rok 2021

Projekty

Uchwała nr 115/780/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 12.11.2020 r. w sprawie: projektu budżetu powiatu na 2021 rok.

Uchwała nr 115/779/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 12.11.2020 r.  w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021- 2030.

Uchwała

Uchwała nr XXXVI/157/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego

Uchwała nr XXXVI/156/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021 - 2030

Uchwała nr XXXIX/174/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021 - 2030

Uchwała nr XLVI/207/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021 - 2030

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w wersji elektronicznej

Ikona pdfUchwała nr RIO.IV-0120-395/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. (PDF, 52.9 KB)

Ikona pdfUchwała nr RIO.IV-0120-396/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021 - 2030. (PDF, 63.4 KB)

pdfUchwała nr RIO.IV-0120-397/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Mrągowskiego na 2021 rok. (PDF, 57.6 KB)

Uchwała nr RIO.IV-0120-69/21 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2021 r. (PDF, 60.5 KB)

Uchwała nr RIO.IV-0120-270/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Mrągowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za pierwsze półrocze 2021 roku. (PDF, 198.2 KB)

Sprawozdania w wersji elektronicznej

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 marca roku 2021) (PDF, 204 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 marca roku 2021) (PDF, 326.1 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2021 do końca 1 kwartału roku 2021) (PDF, 144.8 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku (PDF, 132.1 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021) (PDF, 158.4 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku (PDF, 98.3 KB)

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021) (PDF, 186.1 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021) (PDF, 321.1 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2021 do końca 2 kwartału roku 2021) (PDF, 75.2 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku (PDF, 81.9 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021) (PDF, 74.9 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku (PDF, 88.3 KB)

Autor: Wydział Finansowy/Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-07 12:55:38przez: Wydział Finansowy/Rada Powiatu
Opublikowano:2020-12-07 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2021-09-08 13:28przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:693

Rejestr zmian

  • [2021-09-08 13:28:07]Izabela SadłowskaEdycja elementu
  • [2021-07-22 14:58:04]Izabela SadłowskaEdycja elementu
  • [2021-04-22 13:58:59]Izabela SadłowskaEdycja elementu
  • [2021-03-04 11:22:05]Izabela SadłowskaEdycja elementu
  • [2021-03-01 12:26:35]Izabela SadłowskaEdycja elementu
  • [2021-02-15 13:23:00]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
  • [2020-12-08 07:38:01]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu