Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Mrągowskiego z dnia 22 lutego 2019r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu mrągowskiego w 2019r.

6 marca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Mrągowskiego z dnia 22 lutego 2019r.

Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Mrągowskiego z dnia 13 lutego 2019 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych.

6 marca 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Mrągowskiego z dnia 13 lutego 2019 roku

Uchwała nr 13/96/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.02.2019r.

w sprawie: wycofania pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu mrągowskiego w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska" i jego udzielenie nowej osobie.

6 marca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr 13/96/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.02.2019r.

Uchwała nr 13/95/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.02.2019r.

w sprawie: upoważnienia Starosty Mrągowskiego i Wicestarosty do podpisania Aneksu do umowy dzierżawy z dnia 09.12.2013 r. zawartej pomiędzy powiatem mrągowskim, a Szpitalem Mrągowskim im. Michała Kajki Spółka z o.o, dotyczącej nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na cele działalności leczniczej.

6 marca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr 13/95/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.02.2019r.

Uchwała nr 13/94/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.02.2019r.

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2019r.

6 marca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr 13/94/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.02.2019r.

Uchwała nr 13/93/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.02.2019r.

w sprawie: nie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Parafii Ewangelicko -Augsburskiej w Sorkwitach.

6 marca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr 13/93/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.02.2019r.