Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała nr 30/224/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 18.06.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia Firmie Sport-Premium Sp. z o.o. części działki przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Mragowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5-265/7.

25 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr 30/224/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 18.06.2019r.

Uchwała nr 30/223/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 18.06.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie świetlicy i toalet w Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza" w Mrągowie dla Klubu Sportowego „Baza Mrągowo".

25 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr 30/223/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 18.06.2019r.

Uchwała nr 29/222/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 12.06.2019r.

w sprawie: wygaszenia trwałego zarządu do działki nr 176/4 obręb Burszewo gmina Sorkwity dla Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

25 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr 29/222/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 12.06.2019r.

Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, zlokalizowanej na terenie Oddziału- Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie

21 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, zlokalizowanej na terenie Oddziału- Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie

Uchwała nr 28/221/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 11.06.2019r.

w sprawie: wyrażenia deklaracji przystąpienia do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1775N w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497" z naboru wrzesień 2018r. w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.

13 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr 28/221/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 11.06.2019r.

Uchwała nr 28/220/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 11.06.2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu naliczonej kary umownej na podstawie noty księgowej nr 1/2012 z dnia 11 maja 2012r. na kwotę 11 260,65 zł wobec POLDIM SA z siedzibą w Tarnowie.

13 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr 28/220/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 11.06.2019r.