Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała nr 172/1675/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 04 lipca 2018r.

w sprawie: częściowego pokrycia kosztów letniego zgrupowania sportowego kajakarzy, organizowanego w Ośrodku Kondycyjno-Wypoczynkowym w Jakubowie.

16 lipca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr 172/1675/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 04 lipca 2018r.

Uchwała nr 172/1674/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 04 lipca 2018r.

w sprawie: upoważnienia Starosty Mrągowskiego i Członka Zarządu do podpisania Umowy o realizacji wspólnego zadania i udzieleniu pomocy rzeczowej przez Powiat Mrągowski.

16 lipca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr 172/1674/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 04 lipca 2018r.

Uchwała nr 172/1673/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 04 lipca 2018r.

w sprawie: zlecenia biegłemu rzeczoznawcy majątkowego wykonania wyceny wysokości odszkodowania, w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości – wprowadzonym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 maja 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH 280055 ( Dz.U. woj. Warmińsko -Mazurskiego z dnia 23 maja 2016r. poz. 2210) oraz wystąpieniu do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o przyznanie środków finansowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

16 lipca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr 172/1673/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 04 lipca 2018r.

Uchwała nr XLV/281/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Mrągowskiego.

13 lipca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XLV/281/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2018r.

Uchwała nr XLV/280/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Prawosławnej p.w. Przemienienia Pańskiego ul. Roosevelta 3, w Mrągowie.

13 lipca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XLV/280/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2018r.

Uchwała nr XLV/279/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mrągowski.

13 lipca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XLV/279/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2018r.