Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XIX sesja Rady Powiatu w Mrągowie VI kadencji

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 511, z późn. zm.),

ZWOŁUJĘ

XIX SESJĘ RADY POWIATU W MRĄGOWIE VI kadencji, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2019r. (piątek) o godzinie 15:30, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.

18 listopada 2019
Czytaj więcej o: XIX sesja Rady Powiatu w Mrągowie VI kadencji

Powiat Mrągowski: Zakup energii elektrycznej na rok 2020 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

15 listopada 2019
Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski: Zakup energii elektrycznej na rok 2020 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

STAROSTWO POWIATOWE W MRĄGOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

- stanowisko referenta w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

 

14 listopada 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego:

8 listopada 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu

Powiat Mrągowski: Zakup energii elektrycznej na rok 2020 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 619995-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski: Zakup energii elektrycznej na rok 2020 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

Uchwała nr 56/355/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.10.2019 r.

w sprawie: zawarcia umowy nr ORI/5/2019 z Karoliną Drabińską, prowadzącą działalność p.n. Firma Instalacyjno-Budowlana EKO-TERM, 11-730 Mikołajki, Stare Sady 10, NIP 742-214-54-28, dotyczącą wykonania instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku przy ulicy Długiej 17 w Rybnie, 11-730 Sorkwity.

6 listopada 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr 56/355/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.10.2019 r.