Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista ds. inwestycji i utrzymania

STAROSTWO POWIATOWE W MRĄGOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

stanowisko głównego specjalisty ds. inwestycji i utrzymania w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Miejsce wykonywania pracy - Starostwo Powiatowe w Mrągowie ul. Królewiecka 60 A, 11 – 700 Mrągowo

24 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista ds. inwestycji i utrzymania

Uchwała nr 70/442/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.

w sprawie: nie wyrażenia zgody na przyznanie środków finansowych na zakup komputerów stacjonarnych do Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza" w Mrągowie.

23 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała nr 70/442/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.

Uchwała nr 70/441/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.

w sprawie: zawarcia umowy nr OR/1/2020 dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru autorskiego w zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu mrągowskiego". Upoważnienie Starosty Mrągowskiego i Wicestarosty do podpisania niniejszej umowy.

23 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała nr 70/441/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.

Uchwała nr 70/440/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.

w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2020, skierowanej pod obrady Rady Powiatu uchwałą Zarządu Powiatu Nr 59/370/2019z dnia 15.11.2019r.

23 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała nr 70/440/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.

Uchwała nr 70/439/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.

w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2020-2030, skierowanej pod obrady Rady Powiatu w Mrągowie uchwałą Zarządu Powiatu w Mrągowie Nr 59/369/2019 z dnia 15.11.2019r.

23 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała nr 70/439/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.

Uchwała nr 70/438/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

23 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała nr 70/438/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.

Uchwała nr 70/437/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

23 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała nr 70/437/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.

Uchwała nr 70/436/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.

w sprawie: przyznania godzin nauczania indywidualnego .

23 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała nr 70/436/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 08.01.2020 r.