Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XLI SESJA RADY POWIATU MRĄGOWSKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1868),

ZWOŁUJĘ

XLI SESJĘ RADY POWIATU MRĄGOWSKIEGO V kadencji, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 14:00, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.

14 grudnia 2017
Czytaj więcej o: XLI SESJA RADY POWIATU MRĄGOWSKIEGO

XL SESJA RADY POWIATU MRĄGOWSKIEGO


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1868),

ZWOŁUJĘ

XL SESJĘ RADY POWIATU MRĄGOWSKIEGO V kadencji, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 15:30, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.

14 grudnia 2017
Czytaj więcej o: XL SESJA RADY POWIATU MRĄGOWSKIEGO

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U.2017.1121 t.j. ze zm.)

Starosta Mrągowski

podaje do publicznej wiadomości

13 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zapytanie ofertowe na dostawę drukarki

         Data: Mrągowo.2017.12.12

Nasz znak:OKK.272.1.2017
Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

13 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę drukarki

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne ( Dz. U. 2017.1121 j.t.)

Starosta Mrągowski

podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

7 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza, że po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej społeczeństwa, którego przedmiotem jest „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Mikołajkach dla osób uprawnionych, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT