Strategie, programy, opracowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program współpracy Powiatu Mrągows kiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok

2017-11-29

Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2020

2017-02-22

Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Mrągowskim na lata 2017-2019

2017-01-11

Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok

2016-11-24

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU MRĄGOWSKIEGO na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023

2016-04-29

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2018 w Powiecie Mrągowskim

2016-04-11

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-03-26
Data publikacji:2015-03-26
Wytwarzający/Odpowiadający:Administrator
Publikujący:Administrator
Liczba odwiedzin:3146