Strategie, programy, opracowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok

2019-12-09

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019 – 2023 w powiecie mrągowskim

2019-06-05

Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok

2018-10-25

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim na lata 2018-2025

2018-10-25

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2018 - 2021

2018-09-15

Program współpracy Powiatu Mrągows kiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok

2017-11-29

Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2020

2017-02-22

Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Mrągowskim na lata 2017-2019

2017-01-11

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-03-26
Data publikacji:2015-03-26
Wytwarzający/Odpowiadający:Administrator
Publikujący:Administrator
Liczba odwiedzin:7656