Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego czy grunt objęty jest uproszczonym planem urządzania lasu

2018-10-24

Budowy i czynności wymagające zgłoszenia

2017-03-02
  1. wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej;
  2. postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;
  3. przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi;
  4. przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne;
  5. wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego;
  6. odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych;
  7. roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie;
  8. wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.
Czytaj więcej o: Budowy i czynności wymagające zgłoszenia

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji

2015-10-14

Pozwolenie zintegrowane

2011-03-25

Przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

2015-10-14

Rozłożenie na raty kary za zniszczenie lub usunięcie bez zezwolenia drzew lub krzewów

2015-10-14

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-05-11
Data publikacji:2015-05-11
Wytwarzający/Odpowiadający:Janusz Stecka
Publikujący:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:10836

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-10-24 09:06:04Magdalena ŻebrowskaDodanie załączników: Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego czy grunt objęty jest uproszczonym planem urządzania lasu,Oświadczenia (dot.wydania zaświadczenia stwierdzającego czy grunt objęty jest uproszczonym planem urządzania lasu)Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2017-03-02 08:25:22Magdalena ŻebrowskaDodanie druku zgłoszenia o zamiarze wykonania czynności, robót lub urządzenia wodnego wymagających zgłoszenia.pdfWydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2017-03-02 08:21:15Magdalena ŻebrowskaWymiana druków do pobrania: wniosku o wydanie ( wymianę) karty wędkarskiej / karty łowiectwa podwodnego.pdf oraz wniosku o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb/ posiadanego przez uprawnionego do rybactwa.pdfWydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa