Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wydawanie decyzji administracyjnej na wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów całkowitych lub częściowych zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia

2019-02-14

Wydawanie decyzji administracyjnej na wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów całkowitych lub częściowych zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na podstawie przepisów ustawy o lasach.

Czytaj więcej o: Wydawanie decyzji administracyjnej na wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów całkowitych lub częściowych zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia

Wydawanie decyzji administracyjnej na wniosek w sprawie zamiany lasu na użytek rolny na podstawie przepisów ustawy o lasach

2019-02-14

Wydawanie decyzji administracyjnej na wniosek w sprawie finasowania ochrony i przebudowy drzewostanu zniszczonych w skutek klęski żywiołowej lub przez nieustalonego sprawcę szkody powstałych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

2019-02-14

Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny na okres do 6m-cy osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia konieczności opieki i leczenia

2019-02-14

Wydawanie i cofanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców na podstawie przepisów ustawy Prawo łowieckie

2019-02-14

Odszkodowanie w przypadku szkody wywołanej aktem prawa miejscowego na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne

2019-02-14

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa transportu kolejowego

2019-01-25

Wyrażanie zgody na odstępstwo od odległości i warunków usytuowania drzew i krzewów od toru kolejowego

2019-01-25

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-05-11
Data publikacji:2015-05-11
Wytwarzający/Odpowiadający:Janusz Stecka
Publikujący:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:17650

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-09-17 10:11:44Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuWydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2019-08-23 09:38:03Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuWydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2019-05-21 14:16:04Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuWydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2019-05-09 11:43:37Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuWydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2019-02-19 14:19:29Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuWydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2019-02-14 11:03:34Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuWydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2019-01-29 10:12:43Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuWydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2018-10-24 09:06:04Magdalena ŻebrowskaDodanie załączników: Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego czy grunt objęty jest uproszczonym planem urządzania lasu,Oświadczenia (dot.wydania zaświadczenia stwierdzającego czy grunt objęty jest uproszczonym planem urządzania lasu)Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2017-03-02 08:25:22Magdalena ŻebrowskaDodanie druku zgłoszenia o zamiarze wykonania czynności, robót lub urządzenia wodnego wymagających zgłoszenia.pdfWydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2017-03-02 08:21:15Magdalena ŻebrowskaWymiana druków do pobrania: wniosku o wydanie ( wymianę) karty wędkarskiej / karty łowiectwa podwodnego.pdf oraz wniosku o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb/ posiadanego przez uprawnionego do rybactwa.pdfWydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa