Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Mrągowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie pod adresem https://bip.powiat.mragowo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-12

Dostępność

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • archiwalne filmy z sesji Rady Powiatu w Mrągowie nie posiadają napisów dla osób głuchych. Opublikowano protokoły z sesji Rady Powiatu w Mrągowie.
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo. W miarę możliwości będą one poprawiane. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.onlineocr.net/. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów – zostanie to poprawione w najbliższej przyszłości.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Jest on w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA, a jego obsługa możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki.
Serwis wyposażony jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, tj. zmiana wielkości czcionki czy zmiana kontrastu.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Żebrowska, adres poczty elektronicznej mzebrowska@powiat.mragowo.pl.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo oraz elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl lub poprzez platformę ePUAP.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo
  Do urzędu prowadzą 3 wejścia dostępne dla Interesantów. Za budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczono 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do obu wejść z przodu budynku prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostępne jest wejście z tyłu budynku (od strony parkingu) wyposażone w podjazd oraz windę.
  Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Urząd jest przygotowany na przyjęcie osób niepełnosprawnych. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w urzędzie pod nr telefonu 89 7410150 lub za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez: pocztę elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl, elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującą się na platformie e-PUAP lub faksem na nr 89 7417275. Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (telefon, sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.
 2. Budynek: Starostwo Powiatowe w Mrągowie – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Królewiecka 27, 11-700 Mrągowo
  Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Królewieckiej 27. Brak parkingu przy budynku, w tym brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzi jeden schodek.
  Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  Nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Urząd jest przygotowany na przyjęcie osób niepełnosprawnych. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w urzędzie pod nr telefonu 89 7410150 lub za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez: pocztę elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl, elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującą się na platformie e-PUAP lub faksem na nr 89 7417275. Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (telefon, sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.
 3. Budynek: Starostwo Powiatowe w Mrągowie – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Oficerska 2A, 11-700 Mrągowo
  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego mieści się na II piętrze p.206 w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie przy ul. Oficerskiej 2A.
  Do budynku prowadzi 1 wejście dostępne dla Interesentów, znajdujące się od ul. Oficerskiej. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Budynek nie posiada pochylni, platform ani wind umożliwiających pomoc w dostaniu się na II piętro. Istnieje możliwość przekazania informacji głosowych domofonem, który znajduje się na Stanowisku Kierowania KP PSP.
  W pobliżu budynku istnieje parking ogólnodostępny, na którym brak jest miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Urząd jest przygotowany na przyjęcie osób niepełnosprawnych. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w urzędzie pod nr telefonu 89 7410150 lub za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez: pocztę elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl, elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującą się na platformie e-PUAP lub faksem na nr 89 7417275. Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (telefon, sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.

Aplikacje mobilne

Urząd nie posiada aplikacji mobilnych.

Autor: Magdalena Żebrowska / Wicestarosta - Paweł Długoborski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-03-31 10:26przez: Magdalena Żebrowska / Wicestarosta - Paweł Długoborski
Opublikowano:2020-03-31 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-04-01 10:57przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1560

Rejestr zmian

 • [2020-04-01 10:57:41]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-03-31 10:24:41]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo