Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lista wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu mrągowskiego.

2017-10-16

XXXVIII SESJA RADY POWIATU MRĄGOWSKIEGO

2017-10-09

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.),

ZWOŁUJĘ

XXXVIII SESJĘ RADY POWIATU MRĄGOWSKIEGO V kadencji, która odbędzie się w dniu 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 15:30, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.

Czytaj więcej o: XXXVIII SESJA RADY POWIATU MRĄGOWSKIEGO

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2017-10-09

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne ( Dz. U. 2017.1121 j.t.)

Starosta Mrągowski

podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

2017-10-04

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".

Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2017-09-18

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne ( Dz. U. 2017.1121 j.t.)

Starosta Mrągowski

podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

2017-09-12

Mrągowo, dnia 12 września 2017 roku

Nr rejestru: AB. 6740.10.3.2017

 

Na podstawie art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( j.t. Dz.U.2015.2031 z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. 2017.1257) Starosta Mrągowski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta Mikołajki, w dniu 12 września 2017 roku została wydana decyzja nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Baranowo: oś nr 1 od km 0+013,15 do km 0+438,53; oś nr 2 od km 0+000,00 do km 0+489,80 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (chodniki, 25 miejsc postojowych, zatoka autobusowa, zjazdy indywidualne i publiczne, sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego).

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-03-26
Data publikacji:2015-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:13258