Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe na dostawę drukarki

2017-12-13

         Data: Mrągowo.2017.12.12

Nasz znak:OKK.272.1.2017
Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę drukarki

Zapytanie ofertowe na dostawę wizualizera

2017-11-17

napisa numedia na biało - czerwonym poluherb: łabędź na falach na tle bramy

Nu Media Elżbieta Jażdżewka - Partner Wiodący
Powiat Mrągowski
- Partner Projektu

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę wizualizera

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-11-10

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.
Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa Programu do projektowania i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznych FluidSIM lub równoważnego – min. 16 licencji. wg poniższego opisu:

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup energii elektrycznej na rok 2018 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

2017-10-31

Ogłoszenie nr 610151-N-2017 z dnia 2017-10-31 r.

Starostwo Powiatowe: Zakup energii elektrycznej na rok 2018 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

Czytaj więcej o: Zakup energii elektrycznej na rok 2018 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

2017-09-28

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 594492-N-2017 z dnia 2017-09-28 r.

Starostwo Powiatowe: Wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów i dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Mrągowie w roku 2018.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

2017-09-13

Polska-Mrągowo: Roboty budowlane

2017/S 175-357725

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Przedmiot: Powiatowy Program Rozwoju Infrastruktury Obiektów Powiatu Mrągowskiego realizowany poprzez uzyskanie efektywności energetycznej, ekonomicznej i organizacyjnej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych...etc.
Numer referencyjny: ZP.272.5.2017.DK

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-03-26
Data publikacji:2015-03-26
Wytwarzający/Odpowiadający:Administrator
Publikujący:Administrator
Liczba odwiedzin:35441