Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Rybnie Gmina Sorkwity stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), §3 ust.1 i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

 

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

OGŁASZA  I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
NA  SPRZEDAŻ  NA  WŁASNOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ
POŁOŻONEJ W RYBNIE GMINA SORKWITY
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU MRĄGOWSKIEGO:

nieruchomość rolna oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 37/1, o powierzchni 0,5480 ha, zabudowana budynkiem byłego internatu o powierzchni użytkowej 643,69 m², dla działki prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00019646/7. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć telekomunikacyjną. Opis użytków Br-R IVa. Cena wywoławcza 500.000,00 zł.

 

Dla wyżej wymienionej nieruchomości nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującą zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity działka położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku studium jako tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej – w części tereny wielofunkcyjnego rozwoju objęte granicami skupionej zabudowy wsi oraz w części tereny zabudowane oraz o rozpoczętym procesie urbanizacji. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, ograniczeniami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Powiat Mrągowski.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2023 r., na rachunek Starostwa Powiatowego w Mrągowie 62 2030 0045 1110 0000 0220 7000 BNP Paribas Bank Polska S.A Oddział Mrągowo. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z podpisem poświadczonym notarialnie.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A w sali nr 8 o godzinie 900.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi Nabywca. Jeżeli osoba ustalona, jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Zarządowi Powiatu Mrągowskiego przysługuje prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w trybie i na zasadach określonych w powyższym zarządzenia.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZETARGU UDZIELA GEODETA POWIATOWY, tel. 89741 0172.

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-12 13:51przez:
Opublikowano:2023-01-12 13:58przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Wydział Geodezji
Odwiedziny:530

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo