Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-10-03 ( Imieniny: Bogumila, Gerarda)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 22.03.2023r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2023.

KOMUNIKAT

 Mrągowo, dn. 22.03.2023 r.

 

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 22.03.2023r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2023.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2022 r., poz. 1327 ze zm.) i zapisami Uchwały Nr LXIV/292/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2023 rok” oraz Uchwały LXV/297/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2023, Zarząd Powiatu w Mrągowie, ogłaszając otwarty konkurs ofert, powołuje Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

 

W skład Komisji Konkursowej wejdą:

  1. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Mrągowie,
  2. osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

Zgłoszenia osób (przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie) do składu Komisji Konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego odpisu KRS, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

Zarząd Powiatu w Mrągowie dokona wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w Komisji Konkursowej.

Niniejszy komunikat zamieszcza się na stronie internetowej powiatu mrągowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

Komunikat w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfKomunikat

Formularz zgłoszenia do komisji

Autor: CZK

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-03-23 10:48przez: CZK
Opublikowano:2023-03-23 12:00przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:360

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo