Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXX/322/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27 kwietnia 2023r.

Uchwała nr LXX/322/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27 kwietnia 2023r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.100 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku – dokonuje się następującej zmiany:
- dotychczasowy załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Rapkowski

 


Uzasadnienie

 

Uzasadnienie

Do uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych , na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządom powiatowym według algorytmu na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie pismem Nr CAZ.PI.53.3.203.MK
z dnia 14.04.203r. przekazał informację, że w związku z uruchomieniem od dnia 28.03.2023r. naboru wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, dużym zainteresowaniem cieszy się jedynie wsparcie zadania dotyczącego przyznania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej. Łącznie na to zadanie wpłynęły wnioski na kwotę ok. 187.000,00zł. Zgodnie z uchwałą Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku, na zadanie z zakresu dofinansowania na rozpoczęcie przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej lub rolniczej zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł.

Biorąc pod uwagę zaspokojenie realnych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych oraz fakt, że w latach ubiegłych środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na rehabilitację zawodową nie były w pełni wykorzystywane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie, należy dokonać zmiany podziału środków w następujący sposób:

1. Zadanie – zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 20.000,00 zł (kwota przed zmianą 100.000,00 zł),
2. Zadanie – dofinansowanie na rozpoczęcie przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej lub rolniczej – 180.000,00 (kwota przed zmianą 100.000,00zł).

W dniu 07.04.2023r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie wpłynęło pismo z Mrągowskiego Centrum Kultury w sprawie wycofania wniosku Nr ON.7068.2.2022/2023 z dnia 30.11.2022r. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dotyczącego dofinansowania do zadania, pt.: „24 Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Mrągowo 2023” , ze względu na zmianę Statutu Wnioskodawcy. Wnioskowana kwota dofinansowania - 9.930,00zł.

Po dokonaniu diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej ustalono, że największe potrzeby zgłaszane są w ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. Biorąc pod uwagę powyższe należy dokonać podziału środków z zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w następujący sposób:

1. Zadanie- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 31.695,00zł (kwota przed zmianą 41.625,00 zł),
2. Zadanie - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – 474.930,00zł (kwota przed zmianą 465.000,00zł).

Proponowany podział środków na zadania finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpowiada społecznemu zapotrzebowaniu na finansowanie tego rodzaju zadań i jednocześnie zapewnia racjonalne wykorzystanie środków w roku bieżącym.

Projekt uchwały w sprawie zmiany ww. uchwały Rady Powiatu w Mrągowie został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mrągowie.

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXX/322/2023  (PDF, 268 KB)

 Ikona pliku pdfUzasadnienie (PDF, 748 KB)

Załączniki

 Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 340 KB)      Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1 (DOCX, 19 KB)

 

Zmienia

Uchwała nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 15 marca 2023r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-15 10:22przez: Biuro Rady
Opublikowano:2023-05-15 15:23przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2023-05-18 15:22przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:258

Rejestr zmian

  • [2023-05-18 15:22:02]Grzegorz CendrowskiEdycja elementu
  • [2023-05-15 11:14:11]Grzegorz CendrowskiEdycja elementu

Banery/Logo