Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-22 ( Imieniny: Emila, Neleny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXX/327/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27 kwietnia 2023r.

Uchwała nr LXX/327/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27 kwietnia 2023r.

w sprawie: rozwiązania Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 91 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1028 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2023 r. rozwiązuje się Zespół Oświatowo-Sportowy „Baza” w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 3 Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Mrągowie,
- II Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Mrągowie.

§ 2

Z dniem 31 sierpnia 2023 r. likwiduje się jednostkę budżetową: Zespół Oświatowo-Sportowy „Baza” w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie.

§ 3

Mienie będące w dotychczasowym zarządzie likwidowanej jednostki Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie, przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie, według stanu na dzień likwidacji, pozostaje własnością powiatu mrągowskiego.

§ 4

Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie, przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie, według stanu na dzień likwidacji, przejmuje powiat mrągowski.

§ 5

Dokumentację likwidowanej jednostki przejmuje Starosta Mrągowski za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
w Olsztynie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 


Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Rapkowski

 


Uzasadnienie

 

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały jest konsekwencją podejmowanych uchwał w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

W chwili obecnej w skład Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie wchodzą szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 Mistrzostwa Sportowego i II Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie.
W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2023 r. II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego oraz Szkoły Podstawowej nr 3 Mistrzostwa Sportowego, zachodzi konieczność podjęcia uchwały o rozwiązaniu Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie z dniem 31 sierpnia 2023 r.
Po uzyskaniu pozytywnych opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie uchwał o zamiarze likwidacji ww dwóch szkół, kolejnym krokiem było podjęcie uchwał o ich wyłączeniu z Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie i ich likwidacji.
Przyjęcie tych uchwał pozwoli na podjęcie docelowo uchwały o rozwiązaniu Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie.

Zgodnie z art. 91 ust. 7 i 10 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół. Wyłączenie z zespołu oraz rozwiązanie zespołu jest dokonywane z dniem 31 sierpnia danego roku.

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXX/327/2023  (PDF, 357 KB)

 Ikona pliku pdfUzasadnienie (PDF, 320 KB)

Zmieniona przez

Uchwała nr LXXI/333/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 22 maja 2023r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-15 12:55przez: Biuro Rady
Opublikowano:2023-05-15 11:13przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2023-05-29 11:08przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:306

Rejestr zmian

  • [2023-05-29 11:08:56]Grzegorz Cendrowskiodnośnik: Uchwała nr LXXI/333/2023

Banery/Logo