Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXXV/355/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 30 sierpnia 2023r.

Uchwała nr LXXV/355/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 30 sierpnia 2023r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku – wprowadza się następujące zmiany:
- dotychczasowy załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Uzasadnienie

Do uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w  2023 roku.

 

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przekazane samorządom wojewódzkim i powiatowym według algorytmu na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Pismem Nr DF.WSA.363.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. Zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, że zgodnie z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1066) na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, uwzględniając wzrost środków PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w wysokości 29 496 zł, środki PFRON  przypadające Powiatowi Mrągowskiemu w roku 2023 wynoszą – 4 118 705 zł.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku, został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mrągowie.

 


 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXV/355/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.08.2023 r  

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

I.                    Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

 

 

Nazwa zadania

Podział środków

1.

zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

20 000 zł

2.

dofinansowanie na rozpoczęcie przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej lub rolniczej

180 000 zł

3.

finansowanie wydatków na instrumenty rynku pracy określone
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (staże, szkolenia, prace interwencyjne)

30 000 zł

x

Razem

230 000 zł

 

II.                 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

1.

dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

2  802 129 zł

2.

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

110 000 zł

3.

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

31 695 zł

4.

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym

474 930 zł

5.

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                              w komunikowaniu się i technicznych 

468 951 zł

6.

dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

1000 zł

x

Razem

 

3 888 705 zł

 

Ogółem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2023

4 118 705 zł

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXXV/355/2023  (PDF, 662 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 343 KB) 

Zmienia

Uchwała nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 15 marca 2023r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-09-15 12:26przez: Biuro Rady
Opublikowano:2023-09-15 13:17przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2023-09-15 13:00przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:305

Rejestr zmian

  • [2023-09-15 13:00:38]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
  • [2023-09-15 12:30:35]Grzegorz CendrowskiLXIX/318/2023

Banery/Logo