Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-02-25 ( Imieniny: Almy, Cezarego)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - LXXIX SESJA RADY POWIATU W MRĄGOWIE VI kadencji

LXXIX SESJA RADY POWIATU W MRĄGOWIE VI kadencji

odbędzie się w dniu 29 listopada 2023r. (środa) o godzinie 14:00, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.

Nasz znak: OR-P.0002.79.2023 

Data: Mrągowo, dn. 22.11.2023r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 1526 z późn. zm.),

ZWOŁUJĘ

LXXIX SESJĘ RADY POWIATU W MRĄGOWIE VI kadencji, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2023r. (środa) o godzinie 14:00, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.


Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad Rady Powiatu.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji z dnia 26.10.2023r.
4. Informacja Starosty Mrągowskiego o pracach Zarządu Powiatu w Mrągowie.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz Starosty Mrągowskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu mrągowskiego w roku szkolnym 2022/2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023-2030,
b) zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023r.,
c) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na obszarze powiatu mrągowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2024 roku,
d) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z jezior znajdujących się na obszarze  Powiatu Mrągowskiego w 2024r.,
e) zmiany Uchwały Nr XL/262/2013 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 30 lat nieruchomości dla spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Szpitala Powiatowego im. M. Kajki w Mrągowie,
f) uchylenia Uchwały Nr XL/264/2013 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 listopada 2013 r. w  sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczania aktywów trwałych przez Szpital Powiatowy im. Michała Kajki w Mrągowie,
g) przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”,
h) zmiany uchwały Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w  sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Oświadczenia i wnioski radnych.
11. Sprawy różne i dyskusja.
12. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-22 15:04przez: Biuro Rady
Opublikowano:2023-11-22 15:04przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:148

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo