Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-22 ( Imieniny: Emila, Neleny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXXXII/396/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 28 lutego 2024r.

Uchwała nr LXXXII/396/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 28 lutego 2024r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Mrągowie nr LXXX/381/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024–2030 wprowadza się następujące zmiany:
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Objaśnienia


do Uchwały Nr LXXXII/396/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28.02.2024 r.


 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030, dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1:
- dochody budżetu powiatu na 2024 r. ustala się w kwocie 123 259 737,49 zł,
- wydatki budżetu powiatu na 2024 r. ustala się w kwocie 125 569 174,40 zł,
- przychody budżetu wynoszą 4 709 436,91 zł,
- rozchody budżetu wynoszą 2 400 000,00 zł.
Deficyt budżetu wynosi 2 309 436,91 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2024-2027, poprzez zmianę limitów 2024 oraz limitów zobowiązań na zadaniach pn.:
- „Mobilność edukacyjna osób 2023 -1- PL01-KA 121- VET - 0000114975",
- „Mobilność edukacyjna osób 2023 -1 - PL01-KA 121- VET - 0000114974".

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXXXII/396/2024 (PDF, 39 KB)

Ikona pliku pdfObjaśnienia (PDF, 29 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 662 KB)    Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1 (XLS, 213 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 253 KB)    Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1 (XLS, 13 KB)

Zmienia

Uchwała nr LXXX/381/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-03-05 15:31przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-03-05 15:39przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2024-03-06 15:26przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:194

Rejestr zmian

  • [2024-03-06 15:26:00]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
  • [2024-03-06 15:24:34]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu

Banery/Logo