Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXXXIV/402/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 24 kwietnia 2024r.

Uchwała nr LXXXIV/402/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 24 kwietnia 2024r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Mrągowie nr LXXX/381/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024–2030 wprowadza się następujące zmiany:
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 otrzymuje brzmienie, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Objaśnienia


do Uchwały Nr LXXXIV/402/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 24.04.2024 r.


W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030, dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1:
- dochody budżetu powiatu na 2024 r. ustala się w kwocie 125 783 679,16 zł,
- wydatki budżetu powiatu na 2024 r. ustala się w kwocie 128 111 116,07 zł,
- przychody budżetu wynoszą 4 727 436,91 zł,
- rozchody budżetu wynoszą 2 400 000,00 zł.
Deficyt budżetu wynosi 2 327 436,91 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2024-2027, poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych, limitów 2024 oraz limitów zobowiązań na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, Rybno – Rozogi (II etap)”,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek, dr. Woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki etap I ”,
- „Remont drogi powiatowej nr 1765N (dr. woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki) od km 8+773 do km 10+599”,
zmianę łącznych nakładów finansowych na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”,
- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I”,
oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.:
- „Wspieramy i usamodzielniamy”.

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXXXIV/402/2024 (PDF, 39 KB)

Ikona pliku pdfObjaśnienia (PDF, 41 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 641 KB)         Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1 (XLSX, 213 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 245 KB)        Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 2 (XLSX, 14 KB)

Zmienia

Uchwała nr LXXX/381/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-05-09 09:21przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-05-09 11:27przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2024-05-09 11:23przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:194

Rejestr zmian

  • [2024-05-09 11:23:48]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu

Banery/Logo