Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 15 maja 2024 r.

UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: powołania Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Promocji.

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), w zw. z art. 50 Statutu Powiatu Mrągowskiego stanowiącego Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/372/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 października 2023r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mrągowskiego (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2023 r. poz. 5475), uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Edukacji, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Promocji.
§ 2. W wyniku wyboru w skład Komisji wchodzą radni:

1. Pani Wioletta Podlaska,
2. Pan Waldemar Cybul,
3. Pan Jan Szymański,
4. Pan Adam Kręciewski,
5. Pani Anna Piersa,
6. Pan Radosław Pieńkowski,
7. Pan Andrzej Marzewski,
8. Pan Mirosław Mikołajczyk,
9. Pani Barbara Kuźmicka-Rogala,
10. Pan Krzysztof Czepielinda.

§ 3. Na Przewodniczącego Komisji wybiera się Panią Wiolettę Podlaską.
§ 4. Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana Radosława Pieńkowskiego.
§ 5. Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z:

- edukacją publiczną,
- promocją i ochroną zdrowia,
- pomocą społeczną,
- polityką prorodzinną,
- wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- wspieraniem osób niepełnosprawnych,
- kulturą oraz ochroną zabytków i opieką nad zabytkami,
- kulturą fizyczną i turystyką,
- ochroną praw konsumenta,
- promocją powiatu,
- współpracą z organizacjami pozarządowymi.

§ 6. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji.
§ 7. Traci moc uchwała Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Promocji.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Kręciewski

 

Uzasadnienie

Rada powiatu powołuje komisje stałe ustalając jednocześnie ich skład liczący do siedemnastu członków oraz wybiera i odwołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji stałej spośród członków komisji.

 

Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUCHWAŁA NR II/10/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 15 maja 2024 r. (PDF, 68 KB)

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-05-22 15:19przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-05-22 15:23przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:99

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo