Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 15 maja 2024 r.

UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Gospodarki.

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), w zw. z art. 50 Statutu Powiatu Mrągowskiego stanowiącego Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/372/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 października 2023r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mrągowskiego (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2023 r. poz. 5475), uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Budżetu i Gospodarki.

§ 2. W wyniku wyboru w skład Komisji wchodzą radni:

1. Pan Emil Popowski,
2. Pan Tadeusz Nosek,
3. Pan Adam Kręciewski,
4. Pan Jacek Kiśluk,
5. Pan Andrzej Marzewski,
6. Pan Mirosław Mikołajczyk,
7. Pan Andrzej Martyniuk,
8. Pan Bogdan Moroz,
9. Pan Jerzy Gosiewski,
10. Pani Anna Piersa,
11. Pani Wioletta Podlaska,

§ 3. Na Przewodniczącego Komisji wybiera się Pana Emila Popowskiego.

§ 4. Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana Tadeusza Noska.

§ 5. Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z:

- opiniowaniem wykonania budżetu,
- badaniem sprawozdań i informacji składanych przez zarząd powiatu, powiatowe jednostki organizacyjne,
- opiniowaniem propozycji zarządu powiatu w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu zgodnie z kompetencjami zapisanymi w ustawach,
- prowadzeniem ocen bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej powiatu,
- transportem zbiorowym i drogami publicznymi,
- geodezją, kartografią i katastrem,
- gospodarką nieruchomościami,
- administracją architektoniczno-budowlaną,
- przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy,
- gospodarką wodną,
- ochroną środowiska i przyrody,
- rolnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym,
- porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli,
- ochroną przeciwpowodziową, przeciwpożarową i zapobieganiem innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- obronnością,
- działalnością w zakresie telekomunikacji.

§ 6. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji.

§ 7. Traci moc uchwała Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Kręciewski

 

Uzasadnienie

Rada powiatu powołuje komisje stałe ustalając jednocześnie ich skład liczący do siedemnastu członków oraz wybiera i odwołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji stałej spośród członków komisji.

 

Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUCHWAŁA NR II/11/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 15 maja 2024 r. (PDF, 80 KB)

 

Traci moc

Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 grudnia 2018r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-05-22 15:26przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-05-22 10:39przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2024-05-23 10:37przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:117

Rejestr zmian

  • [2024-05-23 10:37:59]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu

Banery/Logo