Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - UCHWAŁA NR II/12/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 15 maja 2024 r.

UCHWAŁA NR II/12/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), w zw. z art. 56 ust. 1 Statutu Powiatu Mrągowskiego stanowiącego Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/372/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 października 2023r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mrągowskiego (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2023 r. poz. 5475), uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną.

§ 2. W wyniku wyboru w skład Komisji wchodzą radni:

1. Pani Anna Piersa - Przewodnicząca,
2. Pan Tadeusz Łapka - Wiceprzewodniczący,
3. Pan Emil Popowski - Sekretarz,
4. Pan Bogdan Moroz - Członek,
5. Pan Jerzy Gosiewski - Członek.

§ 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola legalności i gospodarności działalności zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu, a w szczególności w zakresie: wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych, realizacji uchwał rady i zarządu, opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium, opiniowanie wniosku o odwołanie zarządu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/57/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 16 września 2019r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Kręciewski

 

Uzasadnienie

Rada powiatu powołuje komisję rewizyjną ustalając jednocześnie jej skład liczący do pięciu członków oraz przypisuje im określone funkcje. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady powiatu oraz będących członkami zarządu.

 

Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUCHWAŁA NR II/12/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 15 maja 2024 r. (PDF, 58 KB)

 

Traci moc

Uchwała nr XV/57/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 16 września 2019r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-05-22 15:31przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-05-22 10:29przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2024-05-23 10:21przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:117

Rejestr zmian

  • [2024-05-23 10:21:06]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu

Banery/Logo