Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 15 maja 2024 r.

UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Na podstawie art. 16 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), w zw. z art. 65 Statutu Powiatu Mrągowskiego stanowiącego Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/372/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 października 2023r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mrągowskiego (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2023 r. poz. 5475), uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
§ 2. W wyniku wyboru w skład Komisji wchodzą radni:

1. Pan Tadeusz Łapka – Przewodniczący,
2. Pan Emil Popowski – Zastępca Przewodniczącego,
3. Pan Jerzy Gosiewski – Członek.

§ 3. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie skarg na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/131/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 20 maja 2020r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Kręciewski

 

Uzasadnienie

Rada powiatu rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
Rada ustala skład komisji Skarg, Wniosków i Petycji liczący do pięciu członków oraz przypisuje im określone funkcje.
W skład komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz radnych będących członkami zarządu powiatu.
Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz członków komisji.

 

Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUCHWAŁA NR II/13/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 15 maja 2024 r. (PDF, 58 KB)

 

Traci moc

Uchwała nr XXVII/131/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 20 maja 2020 r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-05-22 15:35przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-05-22 10:12przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2024-05-23 10:00przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:129

Rejestr zmian

  • [2024-05-23 10:00:52]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu

Banery/Logo