Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - UCHWAŁA NR 6/41/2024 ZARZĄDU POWIATU w MRĄGOWIE Z DNIA 12.06.2024 r.

UCHWAŁA NR 6/41/2024 ZARZĄDU POWIATU w MRĄGOWIE Z DNIA 12.06.2024 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 307/2444/2024 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.04.2024r. oraz akceptacji treści Aneksu nr 1/2024 do Porozumienia nr 4/2022 z dnia 21.07.2022r. zawartego pomiędzy powiatem mrągowskim a powiatem pruszkowskim w sprawie określenia warunków pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i sposobu przekazywania wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107)

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się Uchwałę nr 307/2444/2024 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.04.2024r. oraz akceptuje się treść Aneksu nr 1/2024 do Porozumienia nr 4/2022 z dnia 21.07.2022r. zawartego pomiędzy powiatem mrągowskim a powiatem pruszkowskim w sprawie określenia warunków pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i sposobu przekazywania wydatków na jego opiekę i wychowanie, który podyktowany jest zmianą danych adresowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie oraz zmianą zapisu § 3 ust. 2 Porozumienia Nr 4/2022, tj.:
§3 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„Przekazywanie środków finansowych następować będzie w okresach miesięcznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez powiat pruszkowski noty księgowej wystawionej przez powiat mrągowski na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej wg poniższego wzoru:
Nabywca: NIP 534-24-05-501
powiat pruszkowski
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
Odbiorca/Płatnik:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bolesława Prusa 88
05-800 Pruszków”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUCHWAŁA NR 6/41/2024 ZARZĄDU POWIATU w MRĄGOWIE Z DNIA 12.06.2024 r.  (PDF, 569 KB)

Uchyla

Uchwała nr 307/2444/2024 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30 kwietnia 2024r.

 

Autor: Zarząd Powiatu w Mrągowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-06-17 15:31przez: Zarząd Powiatu w Mrągowie
Opublikowano:2024-06-17 15:42przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:36

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo