Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Termin załatwienia

Pisemny wniosek organizator imprezy powinien złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwalanie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, odbycie imprezy wydaje się co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Królewiecka 60A, parter – pokój nr 7

Telefon kontaktowy

89 741 01 58, 89 741 01 82, 89 741 01 81.

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej o wydaniu lub odmowie wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk WKD3 oraz:

 1. Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 3. Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 4. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który musi zawierać:
  • listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
  • pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
  • rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w art. 65a ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich rozlokowania środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności (znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne, liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy, bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy)
  • rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  • sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
  • oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
  • rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
  • organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
  • sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed imprezą i w trakcie jej trwania
 5. Zobowiązanie organizatora imprezy do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 6. Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych;

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 48,00 zł – podstawa: ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz.U. nr 225 poz. 1635 z późn.zm.).
Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo PKO BP O/Mrągowo Nr rachunku: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, Międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617 lub w kasie Urzędu Miejskiego

Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy określić z jakiego tytułu dokonywana jest wpłata (zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny prowadzone przez Starostwo Powiatowe)

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł na rachunek Urzędu Miejskiego, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo PKO BP O/Mrągowo Nr rachunku: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, Międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617 lub w kasie Urzędu Miejskiego

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Mrągowskiego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn.zm.),

 

 

Autor: Krzysztof Dąbkowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-05-22 12:48przez: Krzysztof Dąbkowski
Opublikowano:2017-05-22 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2017-05-22 12:49przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:3685

Rejestr zmian

 • [2017-05-22 12:49:51]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo