Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2022-08-09 ( Imieniny: Klary, Romana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Nieodpłatana pomoc w Powiecie Mrągowskim

Nieodpłatana pomoc w Powiecie Mrągowskim

Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. 2019, poz.294). Starosta Mrągowski podaje do wiadomości listę dostępnych jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Mrągowskiego.

 1. Poradnictwo rodzinne
 2. Poradnictwo psychologiczne
 3. Poradnictwo pedagogiczne
 4. Rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień
 5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 6. Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 7. Poradnictwo z zakresu praw konsumentów
 8. Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy "Remedium"*
 9. Poradnictwo zdrowotne
 10. Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
 11. Ogólnopolskie infolinie

 

Poradnictwo rodzinne:

Lp. 1. 2.
Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie Fundacja Fructus
Organ prowadzący Wójt Gminy Mrągowo Fundacja

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

1 Fundacja
Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) ul. Wojska Polskiego 5A/12 11-700 Mrągowo
tel/fax 89741 33 07
sekretariat@gops.mragowo.pl
Plac Kajki 6/3 11-700 Mrągowo
tel: 787 345 971
e-mail: fundacjafructus@op.pl
Godziny przyjęć interesantów Poniedziałek:
9.00 – 11.00
Poniedziałek - piątek:
10.00-14.00
Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne) Asystent rodziny:
Ewa Mickiewicz
Organizacja działająca na rzecz małoletnich dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.
Fundacja prowadzi:
1.Parasol – Punkt Konsultacyjno -
Terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0-10 lat i ich rodzin: świetlica dla
dzieci, grupa wsparcia dla rodziców.
2.Działalność na rzecz
dzieci z autyzmem.
Kryteria dostępu do usługi Mieszkańcy z terenu Gminy Mrągowo Mieszkańcy Powiatu Mrągowskiego

 

 II. Poradnictwo psychologiczne:

Lp. 1. 2. 3.
Nazwa jednostki Urząd Miejski w Mrągowie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Poradnia Zdrowia Psychicznego w Mrągowie
Organ prowadzący Gmina Miasto Mrągowo Powiat Mrągowski Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Przychodnia
Specjalistyczna
Sp. z o.o.

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

1 1 2
dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) Punkt Informacyjno- Konsultacyjny
ul. Mrongowiusza 1 11- 700 Mrągowo
tel. (89) 741-25-92
ul. Warszawska 53 11-700 Mrągowo
(89)741 29 63
e-mail: mporadnia@op.pl
ul. Królewiecka 58 11-700 Mrągowo
(89)741 02 67
Godziny przyjęć interesantów Dyżur odbywa się w każdą środę w godz.: 14.00-16.00
i każdy piątek w godz.: 12:00-15:00
Praca sekretariatu (7-16)
Praca specjalistów w roku szkolnym
Pn. do 17:00
Wt. do 16:00
Śr. do 18:00
Czw. do 18:00
Pt. do 18:00
Poniedziałek,
wtorek, czwartek:
8.00-10.00,
14.00-20.00
Środa:
8.00-10.00,
16.00-19.00
Piątek:
13.30-20.00
Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne) Pomoc psychologiczna w zakresie
przeciwdziałania przemocy domowej
Rodzinne np. w zakresie relacji rodzic+ dziecko, rozwiązywanie problemów wychowawczych,
Pedagogiczne ,psychologiczne,
logopedyczne: w zakresie i diagnozowania dzieci i młodzieży; udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np.
prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w
wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; udzielenie pomocy rodzicom w rozpoznaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychologicznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Prowadzi też specjalistyczną terapię: psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
1.Leczenie psychiatryczne.
2.Konsultacje psychologiczne.
Kryteria dostępu do usługi Usługi dostępne są dla mieszkańców Miasta Mrągowo Rodzic, opiekun prawny,
pełnoletni uczeń składa wniosek na diagnozę
specjalistyczną; na konsultację psychologiczną pedagogiczną . Do logopedy można umówić się osobiście lub telefonicznie.
Mieszkańcy Powiatu Mrągowskiego, Giżyckiego, Kętrzyńskiego

 

 III. Poradnictwo pedagogiczne: 

Lp. 1.
Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Organ prowadzący Starostwo Powiatowe w Mrągowie

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

1
Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) ul. Warszawska 53 11-700 Mrągowo Ul.
tel/fax(89)741 29 63
e-mail: mporadnia@op.pl
Godziny przyjęć interesantów Praca sekretariatu (7-16)
Praca specjalistów w roku szkolnym
Pn. do 17:00
Wt. do 16:00
Śr. do 18:00
Czw. do 18:00
Pt.do 18:00
Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne) Rodzinne np. w zakresie relacji rodzic+ dziecko, rozwiązywanie problemów wychowawczych,
Pedagogiczne ,psychologiczne, logopedyczne: w zakresie i diagnozowania dzieci i młodzieży; udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; udzielenie pomocy rodzicom w rozpoznaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychologicznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Prowadzi też specjalistyczną terapię: psychologiczna, pedagogiczną i logopedyczną.
Kryteria dostępu do usługi Rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń składa wniosek na diagnozę
specjalistyczną; na konsultację psychologiczną pedagogiczną . Do logopedy można umówić się osobiście lub telefonicznie.

 

 IV. Rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień

Lp. 1. 2. 3.
Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie Urząd Miejski w Mrągowie Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz osób dotkniętych problemem przemocy prowadzony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach
Organ prowadzący Wójt Gminy Mrągowo Gmina Miasto Mrągowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

1 1 1
Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) ul. Wojska Polskiego 5A/12 11-700 Mrągowo
tel/fax 89 741 33 07
e-mail: sekretariat@gops.mragowo.pl
Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy
ul. Mrongowiusza 1 11- 700 Mrągowo
tel. (89) 741 25 92
ul. Zwycięstwa 35/2 11-710 Piecki
tel: 896132603 fax:897413890
email: gops@piecki.com.pl
Godziny przyjęć interesantów Poniedziałek:
11:00-14:00

Wtorek:
12:30-15:30
Środa:
11:30-15:30

Czwartek:
8:00-11:00

Piątek:
9:00-12:00

● Dyżur prawnika
czwartek, godz. 16.00 – 20.00
● Dyżur wstępnego motywowania do leczenia odwykowego
czwartek, godz. 16.00 – 19.00
● Grupa wsparcia dla ofiar przemocy
poniedziałek, godz. 16.00 – 19.00
● Dyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wtorek, godz. 16.00 – 18.00
● Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
środa, godz. 14.00 – 16.00 i piątek, godz. 12.00 – 15.00
● Dyżur informacyjno - konsultacyjny w zakresie problematyki narkomanii
wtorek, godz. 15.00 – 16.00
● Zajęcia terapeutyczne

- Terapia radzenia sobie ze złością
środa, godz. 14.00 – 17.00

- Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu
środa, godz. 17.00 – 20.00

● Telefon Zaufania od 1.04. do 31.12.2020 r.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa"
Nr telefonu 89-741-20-20
Soboty i niedziele, godz. 17.00 – 19.00

3 pierwsze poniedziałki miesiąca
13:00-17:00

*Wtorek
11:30-13:00

*Czwartek
16:00-19:00

Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne)

Terapeuta uzależnień:
Agnieszka Sosnowska- Krzynówek

Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Halina Całka

Radca prawny:
Dariusz Bączek

Psycholog:
Magdalena Marzec

Poradnictwo prawne i psychologiczne (z zakresu problemów uzależnień i przemocy)

Dyżur wstępnego
motywowania do podjęcia
leczenia odwykowego

Dyżur Sekretarza Komisji
ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Dyżur informacyjno-konsultacyjny w zakresie problematyki narkomanii

Zajęcia terapeutyczne dla grupy osób uzależnionych od alkoholu

Terapia radzenia sobie ze złością

 

Specjalista ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego mgr Halina Chorążewicz

Psycholog:
mgr Halina Sierpińska

Poradnictwo prawne:
dr Stanisław Bułajewski

Kryteria dostępu do usługi Mieszkańcy z terenu Gminy Mrągowo Usługi dostępne są dla mieszkańców Miasta Wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne lub osobiście

 

Lp. 4. 5. 6.
Nazwa jednostki Gmina Sorkwity Poradnictwo i terapia uzależnień alkoholowych dla osób uzależnionych i ich rodzin Poradnia Leczenia Uzależnień
Organ prowadzący Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych Gmina Mikołajki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o.o.
na podstawie kontraktu z NFZ

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

1 1 2
Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) ul. Olsztyńska 16A 11-731 Sorkwity
tel : (89)7428538
e-mail: gops3@wp.pl
ul. Kolejowa 7 11-730 Mikołajki
tel. 874219050 fax.874219099
e-mail: mikolajki@mikolajki.pl
ul. Królewiecka 58 11-700 Mrągowo
tel: (89)7410252
e-mail: 2800201@zoz.org.pl
Godziny przyjęć interesantów Poradnictwo prawne:
czwartek
11:15-13:15

Poradnictwo psychologiczne:
piątek :
11:15-13:15

Środa: 16:00-19:00 Poniedziałek,
wtorek, czwartek:
8.00-10.00
14.00- 20.00
Środa:
8.00- 10.00,
16.00- 19.00
Piątek:
13.30- 20.00
Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne)

Prawne i psychologiczne

Poradnictwo i terapia uzależnień Lecznictwo specjalistyczne,
poradnictwo psychologiczne,
profilaktyka uzależnień, detoksykacja.
Zajęcia terapeutyczne:
-dla osób uzależnionych od
alkoholu: wtorek: 17.00-20.00,
-terapia radzenia sobie
ze złością: czwartek: 17.00-20.00
Kryteria dostępu do usługi brak Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin Mieszkańcy Powiatu Mrągowskiego, Giżyckiego, Kętrzyńskiego

 

Lp. 7. 8.
Nazwa jednostki Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna
Oddział w Mikołajkach
Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Mikołajkach
Organ prowadzący Stowarzyszenie Stowarzyszenie

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

3 3
Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki ul. Jana Pawła II 1 11-730 Mikołajki
tel.(87)4215038
e-mail: mikolajskie@gmail.com
Godziny przyjęć interesantów Piątek
18.00 – 20.00
1 raz w tygodniu
5 godzin (indywidualne terminy)
Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne)

Poradnictwo obywatelskie

Poradnictwo prawne i obywatelskie
Kryteria dostępu do usługi Osoby uzależnione
Ofiary przemocy
Osoby uzależnione
Ofiary przemocy
Osoby wykluczone

 

V. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Lp. 1. 2. 3.
Nazwa jednostki Urząd Miejski w Mrągowie  Punkt poradnictwa obywatelskiego i prawnego dla ofiar przemocy w rodzinie Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz osób dotkniętych problemem przemocy prowadzony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach
Organ prowadzący Gmina Miasto Mrągowo  Gmina Mikołajki  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

1  1  1
Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) Punkt Informacyjno- Konsultacyjny
ul. Mrongowiusza 1 11- 700 Mrągowo
tel. (89) 741 25 92
ul. Kolejowa 7 11-730 Mikołajki
tel. 874219050 fax: 874219099
e-mail: mikolajki@mikolajki.pl
ul. Zwycięstwa 35/2 11-710 Piecki
tel: 896132603 fax: 897413890
email: gops@piecki.com.pl
Godziny przyjęć interesantów Dyżur odbywa się
w każdy czwartek
w godz.
13.30-16.30

Dyżur odbywa się
w każdy wtorek w
godz.
15.50-18.50

Terapia radzenia sobie ze złością odbywa się
w każdy czwartek
w godz.
17.00-20.00

 wtorek: 15:00-17:00 3 pierwsze poniedziałki miesiąca
13:00-17:00

Wtorek:
11:30-13:00

Czwartek
16:00-19:00

Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne)

Poradnictwo prawne (z zakresu problemów uzależnień i przemocy)

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy

Grupa sprawców przemocy w rodzinie

 poradnictwo prawne *Specjalista ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego mgr Halina Chorążewicz

Psycholog: mgr Halina Sierpińska

Poradnictwo prawne:
dr Stanisław Bułajewski

Kryteria dostępu do usługi Usługi dostępne są dla mieszkańców Miasta  ofiary przemocy w rodzinie  Wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne lub osobiście

 

Lp. 4. 5.
Nazwa jednostki Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Mikołajkach
Organ prowadzący Stowarzyszenie Stowarzyszenie

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

3 3
Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) ul. Jana Pawła II 1 11-730 Mikołajki
tel. 874215038
e-mail: mikolajskie@gmail.com
ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki
Godziny przyjęć interesantów 1 raz w tygodniu
5 godzin (indywidualne terminy)
Piątek 18.00 – 20.00
Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne)

Poradnictwo prawne i obywatelskie

Poradnictwo obywatelskie
Kryteria dostępu do usługi Osoby uzależnione
Ofiary przemocy
Osoby wykluczone
Osoby uzależnione
Ofiary przemocy

 

 VI. Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 

Lp. 1.
Nazwa jednostki Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie „SYNAPSA"
Organ prowadzący Stowarzyszenie

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

Stowarzyszenie
Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) os. Mazurskie 37/2 11 - 700 Mrągowo
tel.: (89)741 20 20

 

Godziny przyjęć interesantów Porady pierwszego kontaktu:
Poniedziałek: 8.00-15.00
Porady prawne:
Środa: 14.00-17.00
Porady psychologiczne:
Środa: 15.00- 20.00 (w co drugą środę)
Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne) Prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Kryteria dostępu do usługi Mieszkańcy Powiatu Mrągowskiego

 

 VII. Poradnictwo z zakresu praw konsumentów 

Lp. 1.
Nazwa jednostki Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organ prowadzący Starostwo Powiatowe w Mrągowie

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

1
Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo
tel. (89)741-01-91
e-mail: rzecznik@powiat.mragowo.pl

 

Godziny przyjęć interesantów poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:
8:30-14:30
środa: dyżur w Mikołajkach
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki
godz: 10:00-12:00
Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne) -udzielanie informacji i porad prawnych w zakresie spraw konsumenckich
-występowanie do przedsiębiorców w sprawach o ochronę interesów konsumentów
Kryteria dostępu do usługi zgłoszenia telefoniczne, drogą e-mail oraz osobiście

 

 VIII. Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy "Remedium"*

Lp. 1.
Nazwa jednostki Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy "Remedium"
Organ prowadzący stowarzyszenie

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

stowarzyszenie
Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) ul. Kopernika 2C
11-700 Mrągowo
tel. 531-278-298

 

Godziny przyjęć interesantów  16.00 – 18.00
Pok.9 ( I piętro)
Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne) zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i profilaktyczne dla rodziców, dzieci i
młodzieży oraz grup wsparcia funkcjonujących w obszarze pomocy
społecznej,
- realizację programów terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców; prowadzenie terapii krótkoterminowej oraz grup wsparcia dla ofiar przemocy, osób uzależnionych, osób  współuzależnionych, rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi,
- bezpłatne systemy poradnictwa specjalistycznego tj. prawnego i
psychologicznego,
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
Kryteria dostępu do usługi kontakt telefoniczny

 

 IX. Poradnictwo zdrowotne

Lp. 1.
Nazwa jednostki Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Organ prowadzący stowarzyszenie

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

stowarzyszenie
Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) ul. Warszawska 53 11-700 Mrągowo
tel: 793-929-306 (89)741-63-25

 

Godziny przyjęć interesantów  piątek: 13:00-15:00
Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne) Poradnictwo w sprawach związanych z chorobą cukrzycy
Kryteria dostępu do usługi Mieszkańcy Powiatu Mrągowskiego

 

X. Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Lp. 1. 2.
Nazwa jednostki Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mrągowie Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
w Mikołajkach
Organ prowadzący Powiat Mrągowski

Powiat Mrągowski

„Fundacja Młodzi Ludziom"

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

2. 3. Fundacja
Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres)

ul. Mrongowiusza 65 B
11-700 Mrągowo
(w budynku Bursy Międzyszkolnej)

tel. 723 220 555 do  Punktu

rejestracja - umawianie wizyt Starostwo Powiatowe w Mrągowie – tel. (89) 741-01-50

 

ul. Kolejowa 6
11-730 Mikołajki
tel. 722 080 555

tel. do punktu

rejestracja - umawianie wizyt Starostwo Powiatowe w Mrągowie – tel. (89) 741-01-50

Godziny przyjęć interesantów
Pn, Wt, Czw, Pt
godz.10.00 – 14.00

śr
godz.13.00 – 17.00

Pn., Śr., Czw.
10.00 – 14.00
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Wt., Pt.
10.00 – 14.00
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne) NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną",o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
3a) nieodpłatną mediację ( od roku 2020), lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
3a) nieodpłatną mediację ( od roku 2020), lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:
1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Kryteria dostępu do usługi Każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

XI. Ogólnopolskie infolinie

Lp. 1. 2. 3.
Nazwa jednostki Rzecznik Finansowy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Państwowa Inspekcja pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Organ prowadzący Prezes Rady Ministrów  Prezes Rady Ministrów  Główny Inspektor Pracy

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

1  1  1
Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) Biuro Rzecznika
Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
NIP: 525 15 66 173
tel. +48 22 333-73-26 - Recepcja
+48 22 333-73-27 –
Recepcja
fax +48 22 333-73-29
https://rf.gov.pl/kontakt
Kontakt do Urzędu
Centrala:
tel. +48 22 55 60 800; e-mail uokik@uokik.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

ul. Kopernika 29 10-512 Olsztyn
tel. 89 527 42 75
fax 89 533 96 48
kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów Biuro Podawcze w Biurze Rzecznika Finansowego czynne jest w godzinach 8.00 - 18.00 Godziny pracy Urzędu: 8:15 - 16:15

W kancelarii Urzędu (parter, wejście od placu Powstańców Warszawy 1) jest możliwy kontakt w języku migowym.

Porady prawne:
801002277 - dla połączeń z sieci stacjonarnych
89 6798800 - dla połączeń z sieci komórkowych
89 5241401 - sekcja wypadkowa (zgłaszanie wypadków)
89 5241321 - rzecznik prasowy
fax: 89 533 96 48
email:
kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl
Porady prawne w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00.
Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne) Rzecznik Finansowy wspiera klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego na różne sposoby m. in. w zakresie wątpliwości interpretacyjnych powstających na tle stosowania prawa z zakresu rynku finansowego oraz krótkich zapytań związanych z problematyką rynku finansowego sposoby rozwiązywania spraw w przy-padku indywidualnych naruszeń praw konsumenta, w tym związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyj-nych, pocztowych, bankowych lub transportu powietrznego. Zgodnie z obowiązującym prawem, Urząd Ochro-ny Konkurencji i Konsumentów po-dejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, Podstawowym zadaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest dbałość o właściwe funkcjonowa-nie konkurencji, jako dobra publicznie pożądanego, Prezes UOKiK przeciwdzia-ła praktykom ograniczającym konku-rencję, do których należą działania przed-siębiorców, polegające na zawieraniu niedozwolonych porozu-mień oraz nadużywaniu pozycji domi-nującej. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie.
Kryteria dostępu do usługi Klienci podmiotów rynku finansowego  

konsumenci

Pracownicy, pracodawcy

 

Lp. 4. 5. 6.
Nazwa jednostki Zakład Ubezpieczeń Społecznych Krajowa Informacja Podatkowa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Organ prowadzący Prezes Zakładu Ubez-pieczeń Społecznych

podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie

 Ministerstwo Finansów  polski jednoosobowy organ państwowy

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

1  1  1
Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) ZUS Biuro Terenowe w Mrągowie
Dane kontaktowe
11-700 Mrągowo, ul. Bohaterów Warszawy 5
Zasięg terytorialny:
Miasto: Mrągowo
Gminy: Mrągowo, Mikołajki, Piecki, Sorkwity
Kontakt

Krajowa Informacja Podatkowa
Infolinia:

Z tel. stac.:
801 055 055

Z tel. kom.:
(22) 330 0330

Z zagranicy.:
+48 22 330 0330
www.kip.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon centrali (+ 48 22) 55 17 700
fax (+ 48 22) 827 64 53
e-ma-il: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt
Kontakt - sprawy do RPO
INFORMACYJNA INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676
Można zadzwonić:
• w poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
• od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
Połączenie jest bez-płatne z telefonów sta-cjonarnych oraz telefonów komórkowych.
Godziny przyjęć interesantów Godziny obsługi klientów
Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek - Piątek: 8.00-15.00
Godziny urzędowania
Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00
Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków
Kierownik Biura Terenowego
Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach pracy, tj. w godzinach 07.00-15.00
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00  
Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne) Realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych Krajowa Informacja Podatkowa działa od 1 lipca 2006 roku. Za pośrednictwem infolinii eksperci podatkowi odpowiedzą na pytania dotyczące tematów związa-nych z podatkami, służbą celną czy interpretacją przepisów.
Specjaliści Krajowej Informacji Podatko-wej mają przede wszystkim pomagać podatnikom w prowadzeniu działalno-ści i wyjaśniać wszystkie zawiłości czy wątpliwości.
Każdy, kto chce uzyskać informację dotyczącą podatków, może zadzwonić do Krajowej Informacji Podatkowej.
Infolinia podatkowa udziela informacji w zakresie:
• podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatku od towarów i usług,
• podatku dochodowego od osób prawnych,
• podatku od czynności cywilno-prawnych,
• podatku od spadków i darowizn.
W przypadku skomplikowanej sprawy podatkowej Krajowa Informacja Podat-kowa może wydać indywidualną interpre-tację za pośrednictwem dyrektorów izb skarbowych w imieniu Ministra Fi-nansów.
Rzecznik, któremu pomagają jego zastęp-cy oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatel-skich, stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach norma-tywnych (art. 208 ust. 1 Konstytucji). Kontroluje a także podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organ, organizacje albo instytucje zobo-wiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.
Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje działania na wniosek (art. 9 ustawy):
• obywateli lub ich organizacji
• organów samorządowych
• Rzecznika Praw Dziecka
• Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
• z własnej inicjatywy.
Zgodnie z art. 80 Konstytucji, każdy ma prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy pu-blicznej. Złożenie wniosku do RPO nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakichkolwiek opłat.
W stosunku do złożonego wniosku Rzecznik Praw Obywatelskich może podjąć sprawę lub odmówić jej podjęcia, przekazać sprawę według właściwości lub poinformować wnioskodawcę o przysługujących mu środkach działania. Rzecznik może podjąć działania w przy-padku wykorzystania wszystkich możli-wości załatwienia sprawy we właściwym trybie i niewątpliwego stwierdzenia rze-czywistego naruszenia wolności lub praw obywatelskich.
Kryteria dostępu do usługi

ubezpieczeni

 

podatnicy

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić
• każdy, kto uważa, że państwo naru-szyło jego prawa
• każdy, kto uważa, że jest nierówno traktowany z po-wodu tego, kim jest
• osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć się na nieludzkie trakto-wanie

Rzecznik działa też na rzecz osób, które nie zgłosiły się do niego, ale mogą być pokrzywdzone wadliwymi przepisami albo sposobem ich stosowania.
Rzecznik stara się przeciwdziałać krzywdzie wskazując władzom, gdzie warto zmienić albo udoskonalić prawo.

 

Lp. 7. 8. 9.
Nazwa jednostki Niebieska Linia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Rzecznik Praw Pacjenta
Organ prowadzący Państwowa Agencja Rozwiązywania Proble-mów Alkoholowych Rzecznik Praw Pacjenta Prezes Rady Ministrów

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

Porady e-mailowe
niebieskalinia@niebie-skalinia.info

 1  1
Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel. 800-12-00-02 , które działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Numer jest całkowicie bezpłatny dla osób dzwoniących
Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonują swoje zadania przy pomocy tego Biura

Rzecznik Praw Pacjenta
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
www.rpp.gov.pl
adres: ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel: 22 532 82 50
faks: 22 532 82 30
e-mail: kancela-ria@rpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 800 190 590 (pn.-pt.: w godz. 8.00-20.00)
Przyjmowanie peten-tów: pn.: 9.00-18.00, wt.-pt.: w godz. 9.00-15.00

 

Rzecznik Praw Pacjenta
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
www.rpp.gov.pl
Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
adres: ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel: 22 532 82 50
faks: 22 532 82 30
e-mail: kancela-ria@rpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 800 190 590 (pn.-pt.: w godz. 8.00-20.00)
Przyjmowanie peten-tów: pn.: 9.00-18.00, wt.-pt.: w godz. 9.00-15.00
Godziny przyjęć interesantów Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - zgodnie ze zobowiąza-niami agencji oraz zapisami Kra-jowego Programu Przeciwdziała-nia Przemocy w Rodzinie i Kra-jowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania - jest do-stępny przez całą dobę    Przyjęcia interesantów w Biurze:
Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne) Oprócz całodobowej pomocy psycholo-gicznej, wsparcia i informacji o możliwo-ści uzyskania pomocy, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzi-nie "Niebieska Linia", w ramach którego działa ww. Telefon, oferuje:
• Konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype - ponie-działki w godz. 13.00- 15.00 (pogotowie.niebieska.linia)
• Konsultacje telefoniczne w jęz. angielskim - poniedziałki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)
• Konsultacje telefoniczne w jęz. rosyjskim - wtorki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)
• Konsultacje prawne - ponie-działek i wtorek w godz. 17.00-21.00 (tel. 22/666-28-50), środa godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)
• Konsultacje dla przedstawicieli służb - środy godz. 10.00-13.00 (tel. 22/250-63-12)
• Porady e-mailowe –
• niebieskalinia@niebieskali-nia.info
• Interwencje - w sytuacji zagro-żenia życia i zdrowia, oraz w sytuacjach kiedy sprawca prze-mocy ma wyrok w zawie-szeniu za przemoc wobec członków rodziny lub przebywa na wa-runkowym przedterminowym zwolnieniu a nadal stosuje przemoc w rodzinie
• Stronę internetową www.nie-bieskalinia.info
• Bazy danych.
instytucja powołana w celu zapewnienia realizacji praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpitale psychiatryczne, a także przeciwdziałania nadużyciom wobec tych osób. Instytucja Rzecznika została. Rzecznik, informując przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego skarżącego pacjenta o swoich uprawnieniach, realizu-je swoje zadania w szczególności po-przez:
• przyjmowanie ustnych i pisem-nych skarg pacjenta przebywa-jącego w szpitalu psychiatrycz-nym, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawo-wego lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad pacjentem oraz ocenę zasadności skargi;
• zapewnienie pacjentowi dostę-pu do informacji prawnej;
• pomoc w sporządzeniu i złoże-niu skargi do kierownika szpi-tala psychiatrycznego lub in-nych instytucji;
• udzielanie pomocy pacjentowi wypisanemu ze szpitala psy-chiatrycznego, jeśli skarga zo-stała złożona w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu psychia-trycznym, a procedura rozpa-trywania skargi nie została za-kończona.
Rzecznik wykonuje powyższe czynności w oddziałach psychiatrycznych w szpita-lach ogólnych, klinikach psychiatrycz-nych, sanatoriach dla osób z zaburzeniami psychicznymi i innych zakładach opieki zdrowotnej sprawujących całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową, przy czym swoim działaniem obejmuje obszar terytorialny nie większy niż woje-wództwo.
Rzecznik prowadzi dokumentację skarg pacjenta oraz podjętych działań i wyko-nywanych czynności, dzielącą się na indywidualną, odnoszącą się do skarg lub pytań poszczególnych pacjentów, oraz zbiorczą, dotyczącą poszczególnych rodzajów skarg lub pytań. Przechowywa-nie i ochrona dokumentacji odbywa się zgodnie z przepisami o dokumentacji medycznej. Rzecznik dokonuje też z własnej inicjatywy oceny przestrzegania praw pacjentów, w szczególności w odniesieniu do pacjentów:
• przyjętych do szpitala psychia-trycznego bez zgody;
• wobec których zastosowano przymus bezpośredni;
• niezdolnych do wyrażenia zgo-dy lub stosunku do przyjęcia albo leczenia;
• przebywających w szpitalu psychiatrycznym na mocy orzeczenia sądowego o zasto-sowaniu środka zabezpieczają-cego.
centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta
• Celem Rzecznika Praw Pacjenta jest prewencyjna dbałość o przestrzeganie praw pacjentów (przewidzianych ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz reagowanie w każdej sytuacji, w której prawa pacjenta nie są przestrzegane.
• Do zakresu działania organu należy:
• prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów,
• opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta,
• występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta,
• opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta,
• współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia,
• przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta,
• współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta,
• analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy,
• wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.
Kryteria dostępu do usługi

Wszyscy potrzebu-jący pomocy

 

Wszyscy potrzebu-jący pomocy

Pacjenci, wszyscy potrzebujący

 

Lp. 10.
Nazwa jednostki Rzecznik Praw Dziecka
Organ prowadzący konstytucyjny jednooso-bowy organ władzy państwowej

1 -jednostka publiczna
2 - jednostka niepubliczna działająca na zlecenie
3 - jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego
działająca na zlecenie, której powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

1.

Dane teleadresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr tel/fax, adres) Kontakt
Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96
Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.
Zakres świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne i inne) Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:
- prawa do życia i ochrony zdrowia,
- prawa do wychowania w rodzinie,
- prawa do godziwych warunków socjalnych,
- prawa do nauki.
Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości (art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.
Przedmiotem troski Rzecznika są wszystkie dzieci; szczególną opieką otacza dzieci niepełnosprawne, które mają utrudniony start życiowy.
Kryteria dostępu do usługi

Jeśli masz problem, z którym sobie nie radzisz i nie wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc, zadzwoń pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:
800 12 12 12
Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie.
Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00 dyżurują specjaliści, czekający właśnie na Twój telefon, jeśli:
- przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie;
- nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie;
- masz problemy w relacjach z rówieśnikami;
- masz trudności w nauce;
- ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.
Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno oddzwonimy.
Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.

UWAGA: Wszelkie uwagi, propozycje zmian do nieodpłatnego poradnictwa można zgłaszać pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, lub e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl

Lista poprawiona i uzupełniona w dniu 21 grudnia 2020 r.

 

Wersja elektroniczna informacji

pdfLista dostępnych jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Mrągowskiego (ODT, 72.1 KB)

Autor: Konrad Marcinkowski / Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-12-27 10:13przez: Konrad Marcinkowski / Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Opublikowano:2018-12-27 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-12-21 11:40przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:2366

Rejestr zmian

 • [2020-12-21 11:40:18]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2019-07-19 11:55:04]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-12-27 08:39:17]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo