Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2020-11-24 ( Imieniny: Emmy, Flory)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXXII/143/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Uchwała nr XXXII/143/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/244/2001 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu oraz zasad podwyższania czynszu najmu (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2002 r. Nr 32 poz. 496 z późn. zm.)

Na podstawie art. 8 pkt 2, art. 8a i art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611) oraz art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXXV/244/2001 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu oraz zasad podwyższania czynszu najmu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2002 r. Nr 32 poz. 496 z późn. zm.) wprowadza się następującą zmianę:

§3. otrzymuje brzmienie:

 1. „Ustala się stawkę czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego w wysokości:
  1. 7,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu mieszkalnego na terenie miast,
  2. 6,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu mieszkalnego na terenach wiejskich,
  3. 3,00 zł netto za 1 m² powierzchni użytkowej wynajmowanych pomieszczeń gospodarczych.
 2. Podwyższenie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu następuje przez wypowiedzenie jego dotychczasowej wysokości, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego z 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr  XXXII/143/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dopuszcza podwyższenie czynszu najmu nie częściej, niż co 6 miesięcy.

W skład mieszkaniowego zasobu powiatu wchodzi sześć lokali mieszkalnych, pięć na terenie miasta Mrągowa i jeden lokal mieszkalny w miejscowości Rybno.

Czynsz w dopuszczalnej wysokości 3% wskaźnika przeliczeniowego wyniósłby 9,96 zł/m², obliczany on jest na podstawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa warmińsko-mazurskiego i miasta Olsztyna na okres od 1 kwietnia 2020 roku do 30 września 2020 roku ustalonego w wysokości 3983 zł (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r. poz. 1463) Proponowane stawki czynszu wynoszą odpowiednio dla terenu miast 2,11% i dla terenów wiejskich 1,81% wskaźnika przeliczeniowego. Czynsz powinien pokrywać wydatki związane z utrzymaniem lokalu.

Stawki czynszu po podwyżce:

 1. lokal mieszkalny powierzchnia użytkowa 50,1 m² - czynsz 350,70 zł,
 2. lokal mieszkalny powierzchnia użytkowa 47,8 m² - czynsz 334,60 zł,
 3. lokal mieszkalny powierzchnia użytkowa 63,65 m² - czynsz 445,55 zł,
 4. lokal mieszkalny powierzchnia użytkowa 65,68 m² - czynsz 459,76 zł,
 5. lokal mieszkalny powierzchnia użytkowa 54,14 m² - czynsz 378,98 zł.

Lokal w miejscowości Rybno: lokal mieszkalny powierzchnia użytkowa 65,70 m² - czynsz 394,20 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu wnosi o podjęcie uchwały.

Starosta
Barbara Kuźmicka-Rogala

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXXII/143/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 sierpnia 2020 r. (PDF, 69.8 KB)

Zmienia

Uchwałę nr XXXV/244/2001 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 07 grudnia 2001 r.

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-01 08:33:12przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2020-09-01 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:152

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo