Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-04-15 ( Imieniny: Adolfiny, Odetty)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXXVII/167/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 stycznia 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/167/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej planowanych powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 2 ust. 3, art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 870), uchwala się co następuje:

§ 1

W wyniku rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej w dniu 11 grudnia 2020 r. dotyczącej planowanych powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 postanawia się nie uwzględnić żądania zawartego w tej petycji.

§ 2

Uzasadnienie sposobu załatwienia petycji, o której mowa w § 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Załącznik do uchwały Rady Powiatu w Mrągowie Nr XXXVII/167/2021 z dnia 22.01.2021r.

Stanowisko Rady Powiatu w Mrągowie

Dnia 11 grudnia 2020 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Mrągowie petycja w interesie publicznym dotycząca planowanych powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Przewodniczący Rady Powiatu w Mrągowie skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Na podstawie art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Komisja zgodnie z §6 pkt 3 Regulaminu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiącego Załącznik nr 11 do Statutu Powiatu Mrągowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/52/2015 Rady Powiatu w  Mrągowie z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mrągowskiego (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2015 r. poz. 3687, ze zm.), rozpatruje petycje kierowane do Rady Powiatu.

Zgłoszone w petycji z dnia 10 grudnia 2020 roku żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Powiatu w Mrągowie uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie planowanych przez rząd powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie prowadzonych negocjacji z producentami szczepionek, warunków zawieranych umów oraz zagwarantowania przez producentów szczepionek poniesienia wszelkich kosztów w sytuacji wystąpienia powikłań poszczepiennych. Pomimo, iż do zadań własnych powiatu, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) należy promocja i ochrona zdrowia, to jednak kwestie związane z wyborem producentów szczepionek oraz prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących warunków ich zakupu, stanowiące przedmiot wystąpienia do Rady Powiatu w Mrągowie, nie mieszczą się w zakresie kompetencji rady powiatu. Należą do zadań i kompetencji rządu (rady ministrów).

Wskazać wypada, w kontekście wniesionej petycji - tak jak w przypadku innych podań - organy muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach.

Mając na uwadze obowiązujący stan prawny w tym zakresie, Rada Powiatu w Mrągowie nie ma kompetencji do decydowania o planowanych powszechnych szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Tym samym postanawia nie uwzględniać żądań zawartych w petycji.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXXVII/167/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 stycznia 2021 r. (PDF, 20.8 KB)

ikona pliku pdfZałącznik (PDF, 42.1 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-01 14:22przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2021-02-01 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:882

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo