Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-22 ( Imieniny: Emila, Neleny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Mrągowskiego z dnia 18.12.2020 r. znak: GK.6820.1.2020.jk

Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Mrągowskiego z dnia 18.12.2020 r. znak: GK.6820.1.2020.jk

Mrągowo, 2021-02-01

GK.6820.1.2020.jk

 Starosta Mrągowski, działając z urzędu na podstawie art.113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst  Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 ze zm.).

postanawia

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Starosty Mrągowskiego  z dnia 18.12.2020 r. znak: GK.6820.1.2020.jk w sprawie nieodpłatnego nabycia  z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa, mienia pozostałego po  podmiocie wykreślonym z Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego –  Spółdzielni Mieszkaniowej „Czaszkowo” w Czaszkowie  tj. prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Piecki gmina Piecki w następujący sposób:

 w sentencji decyzji:

 • tiret 5 - wyrazy: „892/28 o pow. 0,0584 ha dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00014889/7”,  zastępuje się wyrazami 892/28 o pow. 0,0584 ha, udział 177/1000 dla której Sąd Rejonowy  w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00014889/7 i nr KW OL1M/00017268/9,
 • tiret 6 - wyrazy: „892/60 o pow. 0,1964 ha dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00015904/6, zastępuje się wyrazami 892/60 o pow. 0,1964 ha,  udział 12/100  dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00015904/6 i nr KW OL1M/00017267/2.

Uzasadnienie

Decyzją znak:GK.6820.1.2020.jk z dnia 18 grudnia 2020 r. Starosta Mrągowski orzekł o nieodpłatnym  nabyciu z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa,  mienia pozostałego po  podmiocie wykreślonym z  Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZASZKOWO”  W  CZASZKOWIE tj. prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Piecki, gmina  Piecki  oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 • nr 892/3 o  pow.0,0121 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00014868/4,
 • nr 892/14 o pow.0,18 dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00014875/6,
 • 892/15 o pow. 0,0034 ha dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/000148876/3,
 • 892/19 o pow. 0,0321 ha dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00014880/4,
 • 892/28 o pow. 0,0584 ha dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00014889/7,
 • 892/60 o pow. 0,1964 ha dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00015904/6,

przy czym:

 • w tiret 5 sentencji błędnie wpisano  całą działkę nr 892/28  z pominięciem udziału 177/1000, który stanowi grunt oraz części budynku, jako prawo związane z własnością lokalu, oraz pominięto lokal związany z ww. udziałem ujawniony   w  księdze wieczystej nr KW OL1M/00017268/9,
 • w tiret 6 sentencji błędnie wpisano  całą działkę nr 892/60  z pominięciem udziału 12/100, który stanowi grunt oraz części budynku,  jako prawo związane z własnością lokalu, oraz pominięto lokal związany z ww. udziałem ujawniony    w  księdze wieczystej nr KW OL1M/00017267/2.

Zgodnie z art.113  § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Wyżej wymienione omyłki pisarskie są oczywiste, zatem należało je sprostować.

 Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia  za pośrednictwem Starosty Mrągowskiego.

Otrzymują:

 1. Gmina Piecki.
 2. Sąd Rejonowy w Mrągowie.
 3. Ewidencja gruntów i budynków wm.
 4. a/a.

Załączniki w wersji elektronicznej

pdfPostanowienie z dnia 01.02.2021 znak: GK.6820.1.2020.jk (PDF, 68.7 KB)

 

Autor: Jolanta Kalinowska-Koiszewska / Wicestarosta - Sławomir Prusaczyk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-08 12:36przez: Jolanta Kalinowska-Koiszewska / Wicestarosta - Sławomir Prusaczyk
Opublikowano:2021-02-08 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1469

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo