Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-02-25 ( Imieniny: Almy, Cezarego)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XL/182/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 marca 2021 r.

Uchwała nr XL/182/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym dotyczącej projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie Zespołu Oświatowo-Sportowego „BAZA” w Mrągowie.

Na podstawie art. 16 a ust. 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 2 ust. 3, art. 9 ust. 2
i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 870), uchwala się co następuje:

§ 1

W wyniku rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w dniu 10 lutego 2021r., dotyczącej projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie Zespołu Oświatowo-Sportowego „BAZA” w Mrągowie, postanawia się nie uwzględnić petycji.

§ 2

Uzasadnienie sposobu załatwienia petycji, o której mowa w § 1 oraz podjętego rozstrzygnięcia, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Stanowisko Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie podjętego rozstrzygnięcia dotyczącego petycji

Dnia 10 lutego 2021 r. wpłynęła do Biura Rady Powiatu w Mrągowie petycja Andrzeja J. Dramińskiego złożona w interesie publicznym, dotycząca: „przygotowania projektów uchwał o likwidacji Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie podczas sesji Rady Powiatu Mrągowskiego w dn. 11 lutego 2021 r. (czwartek) wobec aktualnej sytuacji faktyczno-prawnej Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” - Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie i możliwości pozbawienia pracy wielu wysoko wykwalifikowanych nauczycieli w Mrągowie.”

Petycję przekazał do rozpatrzenia, zgodnie z właściwością, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Na podstawie art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Mrągowie skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W porządku obrad sesji Rady Powiatu w Mrągowie, o której mowa w petycji, zwołanej na dzień 11 lutego 2021r. znalazły się m.in. projekty uchwał Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie: wyłączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie z Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie; zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 4; wyłączenia II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie z Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie; zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 13; zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie Szkoły Podstawowej Nr 3 Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 13; zamiaru rozwiązania Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie.

Z uwagi na problemy techniczne, uniemożliwiające kontynuowanie posiedzenia Rady, została ogłoszona przerwa w obradach do dnia 16 lutego 2021r. Na sesji w dniu 16 lutego 2021r. porządek obrad został zmieniony w ten sposób, że większość z projektów, o których mowa w petycji zostało zdjętych z porządku obrad, a zatem nie były poddane pod głosowanie. W związku z tym na sesji procedowane były projekty uchwał dotyczące ZOS „Baza” w Mrągowie w sprawie: wyłączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie z Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie; zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 4; zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 13; zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie Szkoły Podstawowej Nr 3 Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 13. Uchwała dotycząca Szkoły Podstawowej Nr 3 Mistrzostwa Sportowego nie została podjęta.

Podkreślić ponadto wypada, że uchwały dotyczące Zespołu Oświatowo – Sportowego „Baza” w Mrągowie, przedłożone pod obrady Rady Powiatu przez Zarząd Powiatu w Mrągowie, zostały zaopiniowane pod względem formalno-prawnym w zakresie podstaw prawnych przez radcę prawnego. Natomiast ocena ich zgodności z prawem należy, zgodnie z przepisem art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, do organu nadzoru.

W odniesieniu do punktu petycji dotyczącego udostępnienia porozumienia z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie przekazania szkół ZOS „Baza” Mrągowo Powiatowi Mrągowskiemu, należy wskazać, że dokumenty stanowiące informację publiczną mogą zostać udostępnione w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176), po złożeniu stosownego wniosku.

W świetle powyższego Rada Powiatu w Mrągowie postanawia nie uwzględnić żądań zawartych w petycji.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XL/182/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 marca 2021 r. (PDF, 234.1 KB)

Załącznik w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfStanowisko Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie podjętego rozstrzygnięcia dotyczącego petycji (PDF, 732.7 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-09 09:31przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2021-04-09 00:00przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:981

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo