Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych

Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych

Lp. Zbiór danych Administrator danych Podstawa przetwarzania Cel przetwarzania Okres przechowywania
1 Powiatowa karta seniora Starosta Mrągowski Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO promocja powiatu, zniżki na usługi i produkty lokalnych przedsiębiorców do wycofania zgody
2 Kandydaci do pracy

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Art. 6 ust. 1 lit. c) w RODO

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;

Ustawa z dnia z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

rekrutacja na wolne stanowiska
 1. 3 miesiące dla ofert odrzuconych od ogłoszenia wyników konkursu;
 2. 5 lat dla pozostałej dokumentacji naboru
3 Skargi i wnioski

Starosta Mrągowski

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

rozpatrzenie skarg i wniosków
 1. Wieczyście,
 2. 5 lat skargi przekazane wg właściwości liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono sprawę
4 Rzeczy znalezione

Starosta Mrągowski

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

oddanie rzeczy znalezionej osobie uprawnionej do odbioru

5 lat liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono sprawę

5 Nieodpłatne poradnictwo prawne

Starosta Mrągowski

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

udzielenie porad prawnych
 1. w oświadczeniach o braku możliwości ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej będą przechowywane przez okres 3 lat, liczonych od początku nowego roku po roku, w którym udzielono porady prawnej.
 2. dane podawane przy rejestracji na wizytę, przez okres jednego roku, liczonego od początku nowego roku po roku, w którym udzielono porady prawnej.
6 Sprowadzanie zwłok i szczątków z zagranicy

Starosta Mrągowski

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

ustawa z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych

wydanie decyzji o sprowadzeniu zwłok lub szczątków z zagranicy

wieczyście

7 Informacja publiczna

Starosta Mrągowski

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

udzielenie informacji publicznej

5 lat liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono sprawę

8 Zamówienia publiczne

Starosta Mrągowski

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

przeprowadzenie przetargu, zamówienia publicznego
 1. 5 lat oferty odrzucone liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono sprawę
 2. 10 lat wygrana oferta liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono umowę
9 Wydanie decyzji administracyjnej

Starosta Mrągowski

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

przeprowadzenie postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji

Od 5 do 10 lat lub wieczyście liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono sprawę lub od momentu rozbiórki budynku

10 Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów

postępowanie przed sądem

10 lat liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono sprawę

11 Poradnictwo konsumenckie

Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów

poradnictwo konsumenckie

wieczyście

12 Awans nauczycieli

Starosta Mrągowski

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

nadanie stopnia mianowania

50 lat liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono sprawę

13 Nauczanie indywidualne

Starosta Mrągowski

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

przyznanie nauczania indywidualnego dla ucznia

10 lat liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono sprawę

14

Skierowania dzieci
do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu

Starosta Mrągowski

Art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO

Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

kierowanie dzieci do specjalnych placówek szkolno-wychowawczych lub szkół specjalnych

5 lat liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono sprawę

15

Odznaczenia i tytułu honorowe

Starosta Mrągowski

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach

nadawanie odznaczeń i tytułów honorowych dla zasłużonych mieszkańców powiatu

wieczyście liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono sprawę

16

Karty wędkarskie i łowiectwa podwodnego

Starosta Mrągowski

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego

5 lat liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono sprawę

17

Rejestracja sprzętu pływającego

Administrator Systemu REJA24 jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą przy Placu Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

Starosta jest organem rejestrującym

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

rejestracja sprzętu pływającego

5 lat liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono sprawę

18

Informacja o środowisku

Starosta Mrągowski

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

10 lat liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono sprawę

19

Rejestr stowarzyszeń

Starosta Mrągowski

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z

Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

prowadzenie rejestru stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych

wieczyście liczone od nowego roku po roku, w którym ustała działalność

20

Kierowcy

Administratorem danych w systemie CEPiK jest minister właściwy do spraw informatyzacji

Starosta Mrągowski jest organem rejestrującym oraz Administratorem danych dla dokumentacji papierowej

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO art. 9 ust. 2 lit. g) RODO

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

prowadzenie akt kierowców

10 lat liczone od roku, w którym nastąpił zgon kierowcy

21

Osoby bez uprawnień do kierowania pojazdami

Administratorem danych w systemie CEPiK jest minister właściwy do spraw informatyzacji

Starosta Mrągowski jest organem rejestrującym oraz Administratorem danych dla dokumentacji papierowej

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

prowadzenie akt osób bez uprawnień do kierowania pojazdami

10 lat liczone od roku, w którym nastąpił zgon osoby bez uprawnień do kierowania pojazdami

22

Rejestracja pojazdów

Administratorem danych w systemie CEPiK jest minister właściwy do spraw informatyzacji

Starosta Mrągowski jest organem rejestrującym oraz Administratorem danych dla dokumentacji papierowej

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

prowadzenie rejestracji pojazdów
 1. 10 lat liczone od roku, w którym wyrejestrowano pojazd
 2. Wieczyście pojazdy zabytkowe, eksperymentalne
 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Urbaniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-08-20 12:14przez: Aleksandra Urbaniak
Opublikowano:2021-08-20 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1528

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo