Wykaz rzeczy przechowywanych w Biurze rzeczy znalezionych - 2016 rok