Uchwała nr LV/341/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2010

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zakup woluminów do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, Filia w Mrągowie

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Powiatu Mrągowskiego pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zakup woluminów do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, Filia w Mrągowie.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2010 rok w wysokości 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych).

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr LV/341/2010 Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r. (61,4 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2010-11-15
Data publikacji:2010-11-15
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:651

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2010-11-15 14:10:36Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr LV/341/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r.