Uchwała nr 24/181/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.05.2019 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2019

w sprawie: organizacji pracy Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 511), art. 110 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), §17 ust. 2 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r., poz. 649 z późn. zm.), §13 Załącznika Nr 5a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r. poz. 204 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017r., poz. 703) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się organizację pracy Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020, jak następuje:

 1. Liczba oddziałów - 19
 2. Liczba pełnych etatów pedagogicznych - 41
  Liczba niepełnych etatów pedagogicznych - 1,91
  W tym stanowisk kierowniczych:
  a/ stanowisk dyrektorów - 1
  b/ stanowisk wicedyrektorów - 1
  c/ stanowisk kierownika kształcenia praktycznego - 1
  e/ pedagog/psycholog - 0,55/0.45
  f/ biblioteka - 2
  g/ biblioteka pedagogiczna - 2
 3. Liczba etatów administracji i obsługi - 9,5
  w tym:
  1. administracji - 2
  2. obsługi - 7,5
 4. Ogólna liczba płatnych godzin zajęć dydak.-wychow. - 975,69
 5. Liczba godzin nauczania indywidualnego -

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie do niezwłocznego informowania Starostwa Powiatowego w Mrągowie o wszelkich zmianach dokonywanych w organizacji pracy placówki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 24/181/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.05.2019 r. (40,8 KB)

Utraciła moc przez

Uchwałę nr 50/310/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.09.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-05-24
Data publikacji:2019-05-24
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:185

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-10-09 10:02:31Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuUchwała nr 24/181/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.05.2019 r.
2019-05-24 12:56:54Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 24/181/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.05.2019 r.