Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Bogdana Kossakowskiego złożone na dzień 30 kwietnia 2019r.